Završen projekt “Otkrijmo zajedno dječja prava”

Društvo "Naša djeca" Opatija u sklopu Informativno – edukacijskog kutića za dječja prava i dječju participaciju pri DND – u Opatija provelo je projekt "Otkrijmo zajedno dječja prava" uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Cilj projekta "Otkrijmo zajedno dječja prava" bio je promocija dječja prava i edukacija, kako odraslih tako i djece, o dječjim pravima, Konvenciji UN – a o pravima djeteta te širenje ideje mira i kulture nenasilja i ostvarivanje tih vrijednosti u lokalnoj sredini.

Projekt se provodio od 1. siječnja do 28. kolovoza 2015. te je ukupno obuhvatio oko 1050 korisnika.