Virtualno predstavljanje publikacije “Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju”

Danas je pod pokroviteljstvom Primorsko goranske županije – županije prijatelja djece, a u organizaciji  Društva „Naša djeca“ Opatija, održano virtualno i predstavljanjem publikacije “Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju” koja je nastala u suradnji Ureda UNICEF-a i djece i odraslih članova Savjetodavnog odbora za dječju participaciju.

Time je i službeno počelo obilježavanje 20 godina kontinuiranog rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije.

Savjetodavni odbor za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, u čijem radu sudjeluje i Društvo „Naša djeca“ Opatija, izradio je Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju.
Predstavljanje Smjernica bilo je namijenjeno svima koji rade s djecom i adolescentima na njihovom uključivanju u procese donošenja javnih politika i odlučivanja (predstavnicima JLS, voditeljima dječjih
vijeća, nastavnicima građanskog odgoja i obrazovanja, youth workerima i svima koji rade ili planiraju raditi s djecom i adolescentima na jačanju njihove participacije u javnim politikama i odlučivanju, ali i ostalim zainteresiranim osobama).


U publikaciji se navodi kako je u širem smislu dječja participacija zajednički krovni pojam koji se odnosi na sve aktivnosti sudjelovanja djece te izražavanja mišljenja djece, dječje dobrobiti i aktivnog građanstva. U užem smislu dječja participacija odnosi se na ostvarivanje participativne skupine prava propisanih u Konvenciji o pravima djeteta (UN, 1989.) i to najviše na članak 12, koji govori kako dijete ima pravo na slobodno izražavanje svog mišljenja o svim pitanjima koja se na njega odnose.

Osim prava koja se spominju u članku 12, participativna prava djece odnose se i na druga ključna građanska prava, kao što su pravo na slobodu izražavanja (čl. 13), pravo na slobodu misli, savjesti i vjere (čl. 14), pravo na slobodu udruživanja (čl. 15) i pristup informacijama (čl. 17) te pravo na zaštitu privatnosti (čl.16).

Participirati tako znači dobivati i dijeliti informacije, biti pitan/pitana i konzultiran/konzultirana o stvarima koje se tiču djetetova života, sudjelovati u dječjim predstavničkim tijelima, sudjelovati u odlukama koje su važne za djecu i njihov život, predlagati i ostvarivati vlastite ideje i projekte, a sve to uz podršku i poštovanje odraslih i vršnjaka te u skladu s
vlastitim interesima i mogućnostima.

U uvodnom dijelu sudionicima se obratio župan Primorsko goranske županije Zlatko Komadina, vijećnik XII saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije Istok Celin koji je predstavio rad DGV-a Opatija, Jan Galić, dijete član Savjetodavnog odbora za dječju participaciju UNICEF Hrvatske, Sanja Škorić, tajnica DND Opatija također članica Savjetodavnog odbora za dječju participaciju UNICEF Hrvatske.
Smjernice su predstavile dr.sc. Ivana Borić i dr.sc. Arijana Mataga Tintor, članice Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, autorice brojnih znanstvenih i stručnih radova o dječjoj participaciji i autorice Smjernica za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju.