Radionice o dječjim pravima u okviru projekta “Klikni i sudjeluj u svojoj zajednici”

U okviru projekta “Klikni i sudjeluj u svojoj zajednici” od 16. ožujka do 26. ožujka 2021. održavamo radionice o dječjim pravima preko online platforme s razredima Osnovne škole “Rikard Katalinić Jeretov” Opatija.

Cilj je povećati znanje djece o dječjim pravima i stanju dječjih prava u svijetu, saznati više o dječjoj participaciji te na koji sve način djeca mogu participirati u svojoj lokalnoj zajednici.