Predstavnice DND Opatija sudjelovale na Godišnjoj konferenciji organizacije Eurochild u Milanu

Sandra Turkalj i Ana Kola, predstavnice Društva “Naša djeca“ Opatija, sudjelovale su na Godišnjoj konferenciji međunarodne mrežne organizacije Eurochild u Milanu. Konferencija je održana od 13. do 15. studenog, a tema je bila “Stvaranje inkluzivne Europe – doprinos dječje participacije“. Organizirana je u sklopu 2013. godine kao Europske godine građanstva s ciljem povećanja priznavanja djece kao građana. Društvo “Naša djeca“ Opatija punopravni je član međunarodne mrežne organizacije Eurochild. Cilj Eurochilda, a slijedom toga i svake članice, je utjecati na politiku vezanu uz djecu na EU razini (postoji manifest), biti informiran, doprinositi kreiranju aktivnosti (učiti od drugih), razmijenjivati iskustva, ideje i praksu. U svrhu bolje informiranosti potrebno je koristiti web stranicu Eurochilda, slati materijale – izvješća i primjere dobre prakse (na engleskom ako je moguće), sudjelovati na internetskom forumu, pratiti novosti i biltene.