Likovno literarni natječaj „DOBRO DOŠLI U OPATIJU“

Društvo „Naša djeca“ Opatija i Dječje gradsko vijeće Grada Opatije raspisali su natječaj kreativnih radova namijenjen djevojčicama i dječacima u dobi  od 5 do 15  godina s područja grada Opatije i susjednih općina Lovrana i Mošćeničke Drage pod nazivom “Dobro došli u Opatiju”.

Natječaj se provodi u okviru projekta „Dobro došli u Opatiju“ uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  i otvoren je do 10. lipnja 2018. godine.

Natječaj „Dobro došli u Opatiju“ – dječji putokazi dio je projekta „Dobro došli u Opatiju“ kojim se promovira aktivno sudjelovanje djece, osnaživanje djece za aktivno građanstvo u svojoj lokalnoj zajednici te edukacija djece za očuvanje povijesnog, kulturnog  i turističkog identiteta svoga grada.

Sva zainteresirana djeca mogu prijaviti svoje crteže, fotografije, poruke i literarne radove kojima govore o povijesti, kulturi i običajima našeg grada.

Radovi koji na najzanimljiviji način progovore o zadanoj temi bit će objavljeni u brošuri „Dobro došli u Opatiju“ – dječji putokazi.

Posebnost ovog Natječaja ogleda se u tome što su:

– uvjete Natječaja osmislili vijećnici XI saziva Dječjeg gradskog vijeća Opatija

– komisiju za odabir radova činit će 5 vijećnika XI saziva DGV-a Opatija i 3 odrasle osobe

– rezultat Natječaja bit će brošura „Dobro došli u Opatiju“- dječji putokazi koju će činiti crteži, fotografije i zanimljivosti iz područja povijesti, turizma te kulturne baštine našeg grada zabilježene očima djece. Tekstovi djece biti će prevedeni s hrvatskog na talijanski, njemački i engleski jezik te će ova brošura biti prva brošura prevedena na strane jezike čiji su auto djeca.

Natječaj traje od 15.ožujka do 10. lipnja 2018. godine, a na njega se mogu prijaviti djeca dječjih vrtića, osnovnih škola u Opatiji, Lovranu i Moščenićkoj Dragi te Dječjeg doma „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran.

Pravila natječaja 

Prijavnica za sudjelovanje