„Dječja prava na prvom mjestu“ – kampanja

Društvo „Naša djeca“ Opatija poziva Vas na podršku Kampanje „Dječja prava na prvom mjestu“ koja će se provesti u okviru projekta „Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici“ Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochild Hrvatske.

Projekt “Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici – Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochild Hrvatske” je podržan sa 4.455 Eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.”

Pitate se zašto su dječja prava važna?

Dječja prava su važna jer su djeca važna, zar ne? A danas…

Zbog izbijanja epidemije bolesti izazvane koronavirusom i primjene nužnih zaštitnih mjera za njezino suzbijanje, životi djece i njihovih obitelji su se od 19 ožujka 2020. potpuno promijenili u svim područjima, što se izravno odrazilo na položaj i dobrobit djece.

Kriza Covid 19 kriza je dječjih prava.

Zemlje širom svijeta izdvajaju nedovoljan proračun za dječja prava, posebno u domenama poput zaštite, zdravlja i obrazovanja.

Mjere koje su poduzele vlade da suzbiju izbijanje COVID-19 imaju katastrofalan utjecaj na mnogu djecu. Zatvaranje škola u 188 zemalja utječe na 1,5 milijardu djece i mladih, što dječake i djevojčice čini dodatno ugroženim dječjim radom, dječjim brakom i tinejdžerskom trudnoćom. Rast nasilja u obitelji tijekom COVID-19 posebno je poguban za djevojčice.

Nezapamćeni pritisak na zdravstvo ugasio je redovne programe cijepljenja protiv bolesti poput polio i ospica i prouzročio stotine tisuća dodatnih smrti novorođenčadi. Do sada je obustava kampanje imunizacije protiv ospica u najmanje 23 zemlje utjecala na više od 78 milijuna djece do 9. godine života. Nadalje, Ujedinjene nacije procjenjuju da bi dodatnih 42 do 66 milijuna djece moglo pasti u ekstremno siromaštvo kao rezultat krize ove godine.

DISKRIMINACIJA PROTIV DJECE JE GLOBALNI PROBLEM

Jedno od četiri načela Konvencije UN-a o pravima djeteta je načelo nediskriminacije.

Novo vrijeme novi rezultati. Više od 1/3 zemalja podbacilo je kad je u pitanju ovo načelo, osobito kada je riječ o industrijskim zemljama.

Tako je na primjer, Australija pala s 19 mjesta na ljestvici na 135, zbog postupanja s azilantima, izbjeglicama i migrantima i diskriminacijom djece aboridžina.

Diskriminacija i stigmatizacija romske u Ujedinjenom Kraljevstvu zemlju postavlja na 169. mjesto.  Izvješće upozorava kako diskriminacija djevojčica širom svijeta ostaje glavna briga. U 91 od 182 anketirane zemlje djevojčice su diskriminirane i ne uživaju jednaka prava kao dječaci. U nekoliko zemalja djevojčice nemaju ista nasljedna prava kao dječaci i trpe niži stupanj pristupa obrazovanju i nejednako postupanje u zakonodavstvu.

Izvor: KidsRights indeks – prvo i jedino izvješće na globalnoj ljestvici  koji godišnje mjeri kako se poštuju dječja prava širom svijeta i u kojoj mjeri su zemlje opredijeljene za unapređenje prava djece.

Nadalje, iz istraživanja kojeg su zajedno proveli ENOC (Europska mreža pravobranitelja za djecu) i UNCEF  o aktualnim teškoćama i stanju prava djece pod utjecajem protuepidemijskih mjera i njihovih posljedica, 2020. saznajemo kako je velika:

– problematika povrede obrazovnih prava djece zbog zatvaranja vrtića i škola te različitih rješenja koja su države ponudile za nastavak procesa obrazovanja

– višestruke povrede prava djece iz osjetljivih i ranjivih skupina – djecu pripadnika nacionalnih manjina, djecu koja žive u siromaštvu, djecu smještenu u institucijama, djecu u detenciji, djecu s teškoćama u razvoju – koja su izložena povećanom riziku od zlostavljanja i mogućih nepovoljnih psiholoških posljedica

izazovi u provođenju nastave na daljinu,

obiteljsko nasilje koje je povećano u velikom broju država, cyberbullinga, kršenja prava u komunikaciji djece i razvedenih roditelja, mentalnog zdravlja djece, ekstremnog siromaštva, ograničenog kretanja djece.

Upravo zbog svega navedenog pokrećemo, na inicajtivu djece uključene u rad NEF-a Hrvatske i Dječjeg gradskog vijeća Opatije, a u okiviru Javnog poziva za AD-HOC akcijske projekte 2020. godine kojeg je objavila Zaklada Slagalica ispred konzorcija koji upravlja Fondom za aktivno građanstvo u Hrvatskoj u okviru EGP i Norveških financijskih mehanizama Kampanju „Dječja prava na prvom mjestu“.

Cilj kampanje „Dječja prava na prvom mjestu“ je educirati djecu i širu javnost o važnosti zaštite i osiguravanja pristupa dječjim pravima i važnosti aktivnog sudjelovanja djece kod donošenja odluka kako na lokalnom, tako i na nacionalnom i EU razini.

Za razvoj građanske kompetencije nije dovoljno da djeca samo poznaju ljudska prava, dječja prava, političke koncepte i procese, već im je potrebno omogućiti prakticiranje demokratskih načela unutar školskoga života i društvene zajednice.

Što trebate učiniti?

1. Svakoga dana pregledati objave na društvenim mrežama DND Opatija.

2. Pročitati i poslušati što su nam djeca poručila

3. Podijeliti objave DND Opatija putem društvenih mreža kako bi stigle do što većeg broja djece i odraslih kao i svih onih koji donose odluke važne za život djece danas.

Objave su djeca samo osmislila.

Kampanja kreće danas i trajat će do kraja mjeseca kolovoza 2020. godine.