10 godina Ureda pravobraniteljice za djecu

Povodom obilježavanja 10 godina Ureda pravobraniteljice za djecu, 19. studenog u Hrvatskom saboru održana je rasprava pod naslovom „Dječja prava u Hrvatskoj danas“. Na navedenoj raspravi, djeca – članovi Mreže mladih savjetnika (MMS) pravobraniteljice za djecu izvijestili su o aktualnim problemima u ostvarivanju dječjih prava. Članovi prvog saziva Mreže mladih savjetnika bili su predstavnici Društva “Naša djeca“ Opatija : Antonia Škorić, Irena Petković i Ivan Tancabel. Na jučerašnjoj raspravi prisustvovali su i novoizabrana dječja gradonačelnica Grada Opatije Petra Peloza i predsjednik Dječjeg gradskog vijeća Opatije Ivan Tancabel.