Za dječji glas u Europi

Trajanje Projekta: 2021 -

Cilj projekta je potaknuti argumentiranu raspravu o budućnosti Europske unije, povećanjem znanja djece i mladih u Hrvatskoj o Europskoj uniji, njezinim vrijednostima i javnim politikama te razvijanje vještina za aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima na razini Europske unije. Projekt se provodi u partnerstvu sa Savezom društava “Naša djeca” Hrvatske te uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su: edukativne interaktivne radionice u online okruženju za djecu, mlade i mentore; susret NEF-a Hrvatske; međunarodni sastanci djece i mladih članova Eurochild mreže Nacionalnih foruma Eurochilda Hrvatske, Ukrajine, Bugarske, Malte i Estonije; likovno-literarni natječaj „O Europi dječjim očima“.

Sve naše aktivnosti, osim na stranicama DND Opatija, možete pratiti na digitalnoj platformi Europske komisije sa ciljem pridonošenja jačoj vidljivosti Konferencije o budućnosti Europe te uključivanja većeg broja građana!

„Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo “Naša djeca” Opatija i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva”.

PODIJELI

DONIRAJ

Društvo  „Naša djeca“ Opatija

Stubište Lipovica 2

51410 Opatija

OIB: 4791 350 6308

IBAN: HR0524020061100257164

Prijavnica za iskazivanje interesa za redovne aktivnosti u Društvu „Naša djeca“ Opatija (ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.)

Ako ste zainteresirani za neku od aktivnosti Društva „Naša djeca“ Opatija, ispunite niže tražene podatke. Ispunjavanjem prijavnice iskazujete interes prema željenoj aktivnosti, a ne direktan upis. Nakon početka upisa za aktualnu pedagošku godinu  javit će Vam se koordinatorica upisa ili voditelj/voditeljica aktivnosti za koju ste se prijavili.

APPLICATION FORM FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR REGULAR ACTIVITIES IN THE SOCIETY "OUR CHILDREN" OPATIJA (ACADEMIC YEAR 2022/2023)

If you are interested in any of the activities of the Society “Our Children” Opatija, fill in the required information below. By filling out the application form, you express interest in the desired activity, not direct enrollment. After the start of enrollment for the current academic year, the enrollment coordinator or the mentor of the activity for which you have applied will contact you.

APPLICATION FORM FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR VOLUNTEERING IN THE SOCIETY "OUR CHILDREN" OPATIJA

If you are interested in volunteering in the Society “Our Children” Opatija, fill in the required information below. After completing the application, you will be contacted by the volunteer coordinator of our association.

APPLICATION FORM FOR COOPERATION WITH THE SOCIETY "OUR CHILDREN" OPATIJA

If you are interested in cooperating with the Society “Our Children” Opatija, fill in the required information below. After completing the application, you will be contacted by the secretary of our association.

DONATE

SOCIETY “OUR CHILDREN” OPATIJA

Stubište Lipovica 2

51410 Opatija, Croatia

OIB: 4791 350 6308

IBAN: HR0524020061100257164

Prijavnica za iskazivanje interesa za volontiranje u Društvu „Naša djeca“ Opatija

Ako ste zainteresirani za volontiranje u Društvu „Naša djeca“ Opatija ispunite niže tražene podatke. Nakon ispunjenja prijave, kontaktirat će Vas koordinator volontera naše udruge.

PRIJAVNICA ZA SURADNJU S DRUŠTVOM „NAŠA DJECA“ OPATIJA

Ako ste zainteresirani za suradnju s Društvom „Naša djeca“ Opatija ispunite niže tražene podatke. Nakon ispunjenja prijave, kontaktirat će Vas tajnik naše udruge.