“ZAJEDNO ZA DJEČJA PRAVA”

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Društvu “Naša djeca” Opatija odobrilo je sredstva za financiranje projekta pod nazivom “Zajedno za dječja prava”. 

Opći cilj projekta: Sustavna promocija i edukacija djece i odraslih o dječjim pravima, Konvenciji UN-a o pravima djece te širenju ideje mira i kulture nenasilja i ostvarivanje tih vrijednosti u lokalnoj sredini u funkciji promicanja demokracije.

Specifični ciljevi projekta su:

a) Povećati znanja kod djece osnovnoškolske dobi s područja grada Opatije i općina Lovran i Mošćenička Draga o Konvenciji UN-a o pravima djeteta putem edukativnih radionica i kreativno stvaralačkih radionica.

b) Informiranje i podizanje svijesti u društvenoj zajednici o Konvenciji UN-a o pravima djeteta te razvijati odgovornost odraslih za poštivanje dječjih prava.

Projektne aktivnosti su:

1.Info kutić o dječjim pravima kojim se želi ostvariti mogućnost sistematskog i kontinuiranog informiranja djece o dječjim pravima te o položaju djece u EU i svijetu

2.Kreativno stvaralačke radionice „Slikom i riječju o Konvenciji UN-a o pravima djeteta“

3.Promidžbene aktivnosti