“UKLJUČI MAŠTU, ISKLJUČI INTERNET” – nastavlja se

Provedbom projekta “Uključi maštu, isključi internet” djeca će se uz igru sa vršnjacima naučiti timskom radu, socijalnim i komunikacijskim vještinama, steći empatiju i nova prijateljstva.

Dugoročni cilj projekta je senzibilizirati javnosti o važnosti igre i socijalne interakcije za razvoj djeteta s ciljem poboljšanja kvalitete života djece u Primorsko-goranskoj županiji (Rijeka, Opatija, Lovran, Mošćenička Draga, Kastav, Matulji, Veprinac).

Aktivnosti:

  1. Kreativne i likovno-stvaralačke radionice za djecu
  2. Bajkaonica
  3. Radionice forum kazališta
  4. Tematska predavanja za roditelje prema interesu roditelja (1x mjesečno)
  5. Obilježavanje prigodnih datuma
  6. Obilježavanje datuma vezanih za program

Projekt se provodi zahvaljujući financijskoj potpori Primorsko – goranske županije.