SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU I RODITELJE

Društvo “Naša djeca” Opatija uz potporu Primorsko-goranske županije provodi projekt „Za sretnije djetinjstvo“ i program „Kolibrići plus“. Cilj projekta „Za sretnije djetinjstvo“ je povećati samopouzdanje, samoefikasnost, osjećaj sreće kod djece kod koje su povećane negativne emocije te prevencija rizičnih ponašanja kod djece. Aktivnosti koje se provode u sklopu projekta su: Individualni i grupni rad s djecom; Savjetodavni rad s roditeljima; promidžbene i edukativne aktivnosti. Aktivnosti projekta se odvijaju u prostorijama DND-a Opatija, dok se neke od  radionica i predavanja odvijaju po osnovnim školama. Novina je da Savjetovalište za djecu i roditelje od travnja djeluje i u prostorijama novotvorenog Informativno-edukativnog punkta Ureda za mlade PGŽ za područje Liburnije, Stari grad 5, Lovran. Savjetovalište je u tim prostorijama otvoreno utorkom u vremenu od 14 do 16 sati pa pozivamo sve zainteresirane roditelje iz Lovrana da se jave na telefon 051-272-443 za dogovor. U prostorijama se održavaju i predavanja za roditelje, a sljedeće planirano predavanje za roditelje održat će se u lipnju pod nazivom „Kako potaknuti optimizam kod djeteta“. Roditelji se u Savjetovalište mogu javiti ukoliko su zabrinuti uz emocionalni razvoj djeteta, ako im dijete ima poteškoće u učenju i koncentraciji, manjak samopouzdanja i samopoštovanja ili kako bi saznali informacije kako potaknuti kod djeteta samoefikasnost kako bi ono bilo uspješnije i zadovoljnije samim sobom.

Program „Kolibrići plus“ ima za svrhu poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji te pomoć u integraciji u lokalnu zajednicu stvaranjem novog ozračja, poticanjem novih procesa  za kvalitetan prihvat djece s teškoćama i njihovu integraciju u redovan život. Aktivnosti u sklopu programa „Kolibrići plus“ su: kreativne i tematske radionice za djecu i roditelje, savjetovanja i predavanja za roditelje djece s teškoćama u razvoju kao i obilježavanja prigodnih datuma s djecom i roditeljima.