PROJEKT “OTKRIJMO ZAJEDNO DJEČJA PRAVA”

 

Uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta DND Opatija provodi projekt „Otkrijmo zajedno dječja prava“ čiji je cilj sustavna promocija i edukacija djece i odraslih o dječjim pravima, Konvenciji UN-a o pravima djece te širenje ideje mira i kulture nenasilja i ostvarivanje tih vrijednosti u lokalnoj sredini.

 

GLAVNE AKTIVNOSTI:

 

1. INFO KUTIĆ O DJEČJIM PRAVIMA:

1.1. PUTUJUĆE EDUKATIVNE RADIONICE PO OSNOVNIM ŠKOLAMA

1.2. KNJIŽNO EDUKACIJSKI KUTIĆ

 

2. KREATIVNO STVARALAČKE RADIONICE „SLIKOM I RIJEČJU O KONVENCIJI UN-a O PRAVIMA DJECE“

2.1. LIKOVNO-LITERARNI NATJEČAJ „SLIKOM I RIJEČJU O KONVENCIJI UN- a O PRAVIMA DJECE“

2.2. POSTAVA IZLOŽBE RADOVA PRISTIGLIH NA NATJEČAJ „SLIKOM I RIJEČJU O KONVENCIJI UN-a O PRAVIMA DJECE“

 

3. PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI

 

Korisnici ovog programa bit će djeca od 6 do 14 godina iz Opatije, Lovrana i Mošćeničke Drage.