“Osiguranje prehrane djeci tijekom boravka u osnovnoj školi”

Ministarstvo socijalne politike i mladih Društvu "Naša djeca" Opatija i partnerima (Oš Viktora Cara Emina Lovran i  OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija) odobrilo je sredstva za finaciranje projekta pod nazivom "Osiguranje prehrane djeci tijekom boravka u osnovoj školi". Cilj projekta je pridonijeti smanjenju stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece i njihovih obitelji unaprjeđujući kvalitetu života djece iz socijalno ugroženih obitelji.

Kroz osiguranje prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji omogućit će se lakše praćenje nastave, učenje gradiva, uključivanje u aktivnosti. U okviru projekta izradit će se Registar djece korisnika toplog obroka u školama po školama Liburnije na osnovi kojeg će se vršiti uplata novaca za tople obroke. Obilježit će se Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 17. listopada info štandovima u Opatiji i Lovranu na kojima će se dijeliti letci s ciljem podizanja svijesti o socijalno ranjivim skupinama. Tijekom mjeseca listopada održat će se serija od 4 radionice u osnovnim školama kako bi se djeci govorili o siromaštvu i socijalnoj isključenosti danas u svijetu i u Hrvatskoj. Forumaši uključeni u rad dječjih foruma i vijećnici Dječjeg gradskog vijeća aktivno će se uključiti u projekt Tapori u kojeg su uključeni od 2006. godine, a čiji je cilj borba protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti u svijetu. Siromaštvo djece osim nemjerljivog moralnog troška nosi i mjerljiv ekonomski trošak za društvo stoga je potrebno ciljano ulaganje u borbu protiv siromaštva djece i njihove isključenosti.

Konvencija o pravima djeteta treba biti putokaz i podsjetnik što smo sve dužni učiniti za zaštitu dječjih prava, a borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti mora biti zajednička i usmjerena na iskorjenjivanje siromaštva djece.