“Opatija za 5”

Projekt se provodi zahvaljujući financijskoj podršci Adriatic Croatia International Club d.d. (ACI d.d.) u području humanitarno djelovanje sukladno Javnom natječaju za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2018. godini.