“NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI” – “S kovčežićem o dječjim pravima po Europi”

Društvo "Naša djeca" Opatija u sklopu natječaja "Naš doprinos zajednici" kojeg je raspisala Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva na temelju Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj potpisanog sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, provodi građansku akciju "S kovčežićem o dječjim pravima po Europi"

Ova akcija temeljena je na potrebi za boljim poznavanjem UN-ove Konvencije o pravima djece što je ujedno preporuka Ureda pravobraniteljice za djecu. Akcija je prilog promicanju i ostvarivanju prava djeteta i aktivnoj dječjoj participaciji u životu lokalne zajednice kao i u širim razmjerima, te doprinos odgoju i obrazovanju djece i demokratskom građanstvu.