„Kolibrići +“ – program DND Opatija i Primorsko – goranske županije (2020.)

Cilj programaje poboljšanje kvalitete života za djecu s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji te njihova integracija u redovan život kroz organiziranje kvalitetnog i sadržajnog slobodnog vremena, na širem liburnijskom području (Rijeka, Opatija, Lovran, Mošćenička Draga, Kastav i Matulji).

Aktivnosti predviđene Programom:

  • kreativne radionice za djecu s teškoćama u razvoju
  • radionice poticanja senzorne integracije
  • individualan rad s djecom
  • kreativne i tematske radionice za roditelje
  • savjetovalište za roditelje
  • tematska predavanja za roditelje prema interesu roditelja
  • obilježavanje prigodnih datuma

Projekt se provodi zahvaljujući financijskoj potpori Primorsko – goranske županije.