DND OPATIJA ZAJEDNO S PRIMORSKO GORANSKOM ŽUPANIJOM – NASTAVLJA SE

KOLIBRIĆI PLUS

Cilj projekta poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, te pomoć u integraciji u lokalnu zajednicu stvaranjem novog ozračja, poticanjem novih procesa  za kvalitetan prihvat djece s teškoćama i njihovu integraciju u redovan život na području gradova i općina (Rijeka, Opatija, Lovran, Mošćenička Draga, Kastav, Matulji, Veprinac).

Aktivnosti:

1.         Kreativne radionice za djecu, Art terapija

2.         Kreativne i tematske radionice za roditelje

4.         Savjetovalište za roditelje

5.         Tematska predavanja za roditelje prema interesu roditelja

6.         Organizirano uključivanje u Ljetne aktivnosti DND tijekom ljetnih praznika

7.         Obilježavanje prigodnih datuma

8.         Izdavanje publikacije roditelja

 

ZA SRETNIJE DJETINJSTVO

Cilj projekta „Za sretnije djetinjstvo!“ je povećati samopouzdanje, samoefikasnost, osjećaj sreće kod djece kod koje su povećane negativne emocije (anksioznost, povećan osjećaj depresije, poteškoće u učenju).

Korisnici projekta bit će djeca koja imaju manjak samopuzdanja, samoefikasnosti, povećan osjećaj depresije i anksioznosti, smanjenu razinu koncentracije, poteškoće u učenju te roditelji obuhvaćene djece.

Aktivnosti koje će se obuhvatiti projektom:

1. Individualni i grupni rad s djecom

2. Savjetodavni rad s roditeljima

3. Promidžbene aktivnosti

4. Edukativne aktivnosti