Za djetinjstvo bez brige – HEP

Provedbom projekta „Za djetinjstvo bez brige“ pružit će se financijska pomoć u podmirivanju školskih izleta i škole u prirodi te sudjelovanje djece na aktivnostima DND-a Opatija, obiteljima koje su slabijeg imovinskog stanja te će se omogućiti bolja socijalna i obrazovna uključenost djece.

Osnovni cilj je pružanje financijske pomoć u podmirivanju  školskih izleta i škole u prirodi te sudjelovanje na aktivnostima DND-a Opatija (ljetne aktivnosti, pomoć u učenju, likovna radionica, psihološko savjetovanje i logopedski kabinet), obiteljima koje su slabijeg imovinskog stanja, samohranim roditeljima, djeci s invaliditetom te većim obiteljima sa malodobnom djecom u kojima jedan ili oba roditelja nisu zaposlena. Provedbom predloženog projekta unaprjeđuje se kvaliteta života djece iz socijalno ugroženih obitelji, poštuju se njihova prava priznata Konvencijom UN-a o pravima djeteta, povećava se znanje i svijest šire javnosti o siromaštvu i socijalnoj isključenosti te se prevenira rizik poremećaja u ponašanju kroz strukturiranje slobodnog vremena.