Polica privatnosti Društva „Naša djeca“ Opatija

Datum stupanja na snagu: 07. srpnja 2021.

Web stranica https://dnd-opatija.hr/(u daljnjem tekstu: Usluga) službena je stranica udruge Društvo „Naša djeca“ Opatija, koja svojim korisnicima i potencijalnim korisnicima pruža važne informacije kao što su: programi i radionice koje udruga organizira kroz neformalnu edukaciju djece kroz kreativno-stvaralačke aktivnosti, aktivnosti doprinosa zajednici kroz socijalne usluge i kroz kreativne intervencije u zajednici, uvjeti i način upisa, njihov sadržaj, raspored i trajanje, informacije o provedbi naših programa i usluga (stavka vijesti), projekti koje udruga osmišljava i provodi, kako se pridružiti našem timu kao vanjski stručni suradnik, kako se uključiti u naše volonterske programe i aktivnosti s djecom i za djecu. Sljedeća pravila o privatnosti potvrđuju našim korisnicima da se njihovi podaci prikupljaju samo za potrebe ustanove i da su zaštićeni u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

NAČELA ZAŠTITE PODATAKA

Udruga obrađuje podatke:

 • Zakonito – samo ako je obrada dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon propisuje.
 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti odnosa s Vama, primjenjujući sve mjere za zaštitu osobnih podataka olakšavajući Vam ostvarivanje prava.
 • Transparentno – pružanjem svih informacija na jasan i lako dostupan način u granicama koje Opća uredba o zaštiti podataka propisuje.
 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu našeg odnosa s Vama; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.
 • Uz ograničenje pohrane – čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
 • Uz smanjenje količine podataka – pazimo da podatke koje obrađujemo budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno.
 • Pazeći na točnost – vodimo računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući neispravne podatke u skladu sa zahtjevima Uredbe.
 • Pazeći na cjelovitost i povjerljivost –tehničkim i organizacijskim mjerama vodimo računa o odgovarajućoj sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizičnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

ZAKONITOST

Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:

 • ispunjenje pravne obveze Udruge
 • sklapanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste Vi stranka,
 • naš legitimni interes u mjeri u kojoj je značajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade ili
 • Vaša privola,
 • drugi pravni temelj u skladu s Uredbom.
 

Koje osobne podatke prikupljamo i zašto ih prikupljamo?

Usluga prikuplja osobne podatke o korisnicima i potencijalnim korisnicima putem obrazaca za slanje upita i kontakt obrazaca dostupnih na stranici. Obrasci su namijenjeni svima onima koji se žele prijaviti za određeni program naše udruge i/ili žele poslati upit bilo koje vrste.

Podaci prikupljeni u ovim obrascima mogu sadržavati:

 • ime i prezime
 • adresa stanovanja
 • OIB
 • zanimanje
 • stupanj obrazovanja
 • email adresa
 • broj telefona / mobitela

Ti se podaci prikupljaju samo u svrhu komunikacije od strane udruge prema osobi koja je ispunila obrazac i u svrhu slanja fakture za određeni program (aktivnosti ili radionicu) ili uslugu. E-mail adrese korisnika također se koriste za razmjenu informacija i obavijesti o programima obavještavajući ih o mogućim promjenama rasporeda i sl. Korisnici neće primati nikakve e-poruke namijenjene oglašavanju ili promociji komercijalnih i drugih sadržaja koji nisu povezani s udrugom i njezinim programima i uslugama.

Podaci o korištenju

Također možemo prikupljati podatke o pristupu i korištenju Usluge. Ovi podaci mogu uključivati informacije kao što su: adresa Vašeg računala (npr. IP adresa), vrsta preglednika, verzija preglednika, stranice naše Usluge koje posjećujete, vrijeme i datum Vašeg posjeta, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedinstvenog identifikatora uređaja i drugih dijagnostičkih podataka.

Podaci o praćenju i kolačićima

Kolačiće i slične tehnologije praćenja koristimo za praćenje aktivnosti na našoj Usluzi i održavanje određenih informacija. Više informacija o kolačićima možete pronaći na ovoj stranici.

Ugrađeni sadržaj s drugih web-stranica

Članci na ovoj web-stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih web-stranica ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio tu drugu web-stranicu. Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na web stranici.

S kim dijelimo vaše podatke?

Osobni podaci se prikupljaju isključivo u svrhu komunikacije s korisnicima udruge vezano uz programe udruge (aktivnosti, radionice) i u svrhu izdavanja i slanja računa korisnicima programa i usluga. Ti se podaci pohranjuju unutar same udruge. Osobni podaci koje prikupljamo putem online obrazaca za upite i kontakt obrazaca automatski se prosljeđuju našem web administratoru iz sigurnosnih razloga. Web administrator ne koristi ove podatke za bilo kakav marketing ili oglašavanje te upravlja podacima koji su mu dostupni u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka s GDPR-om.

Primatelji podataka mogu biti i izvršitelji obrade. Naime, u obradi podataka mogu biti uključeni, po potrebi i u skladu s ograničenjima koje Uredba propisuje, drugi subjekti, izvršitelji obrade (primjerice pružatelji informatičkih usluga). S takvim subjektima se ugovorni odnos uređuje detaljno te se osigurava da su Vaši osobni podaci zaštićeni na primjeren način i u skladu sa zahtjevima Uredbe.

U drugim situacijama moguće je da mi zajedno s drugim subjektima odredimo svrhe i sredstava obrade osobnih podataka, pa ćemo mi zajedno s tim subjektima imati položaj zajedničkih voditelja obrade. U tim odnosima, ćemo na transparentan način odrediti svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.

Ako je obradom podataka obuhvaćen i međunarodni prijenos istih, Udruga će Vas informirati o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti, kao i o prikladnim zaštitnim mjerama i načinima pribavljanja njihovih preslika u slučaju da prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama prema članku 46. Uredbe, primjeni obvezujućih korporativnih pravila prema članku 47. Uredbe ili, ako je to slučaj, prema članku 49. stavku 1. podstavku 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Prikupljeni podaci čuvat će se onoliko dugo vremena koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe njihovog prikupljanja.

Kako štitimo Vaše podatke?

Prije podnošenja prijave za program udruge putem online obrasca za upit ili kontakt obrasca, korisnici ili potencijalni korisnici moraju izričito dati svoj pristanak da se slažu s pravilima ove police privatnosti označavanjem potvrdnog okvira ispod obrasca. Osobni podaci prikupljeni ovim obrascima nikada se ne otkrivaju niti jednoj osobi koja nije zadužena za komunikaciju s korisnicima, izdavanje računa ili upravljanje web stranicom. Svi se osobni podaci čuvaju zaštićeni od neovlaštenog pristupa primjenom tehničko – organizacijskih mjera sigurnosti.

Koja prava imate nad vašim podacima?

Korisnici u svako doba mogu zatražiti brisanje bilo kojih osobnih podataka koje imamo o njima. To mogu učiniti osobno, poštom ili e-poštom na adresi/e-adresi Ustanove.  Tadođer, u svako doba se mogu odjaviti od primanja informativnih e-poruka vezanih uz udrugu i njezine programe.

Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, Vi imate pravo na:

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka,
 • brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka,
 • ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu podataka,
 • prijenos Vaših podataka Vama ili trećim osobama,
 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,
 • pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr)

Izmjene ove Police privatnosti

S vremena na vrijeme možemo ažurirati naša pravila o privatnosti. Obavijestit ćemo Vas o svim promjenama objavljivanjem nove Police privatnosti na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Pravilima o privatnosti, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese: dnd.opatija@gmail.com

DONIRAJ

Društvo  „Naša djeca“ Opatija

Stubište Lipovica 2

51410 Opatija

OIB: 4791 350 6308

IBAN: HR0524020061100257164

Prijavnica za iskazivanje interesa za redovne aktivnosti u Društvu „Naša djeca“ Opatija (ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.)

Ako ste zainteresirani za neku od aktivnosti Društva „Naša djeca“ Opatija, ispunite niže tražene podatke. Ispunjavanjem prijavnice iskazujete interes prema željenoj aktivnosti, a ne direktan upis. Nakon početka upisa za aktualnu pedagošku godinu  javit će Vam se koordinatorica upisa ili voditelj/voditeljica aktivnosti za koju ste se prijavili.

APPLICATION FORM FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR REGULAR ACTIVITIES IN THE SOCIETY "OUR CHILDREN" OPATIJA (ACADEMIC YEAR 2022/2023)

If you are interested in any of the activities of the Society “Our Children” Opatija, fill in the required information below. By filling out the application form, you express interest in the desired activity, not direct enrollment. After the start of enrollment for the current academic year, the enrollment coordinator or the mentor of the activity for which you have applied will contact you.

APPLICATION FORM FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR VOLUNTEERING IN THE SOCIETY "OUR CHILDREN" OPATIJA

If you are interested in volunteering in the Society “Our Children” Opatija, fill in the required information below. After completing the application, you will be contacted by the volunteer coordinator of our association.

APPLICATION FORM FOR COOPERATION WITH THE SOCIETY "OUR CHILDREN" OPATIJA

If you are interested in cooperating with the Society “Our Children” Opatija, fill in the required information below. After completing the application, you will be contacted by the secretary of our association.

DONATE

SOCIETY “OUR CHILDREN” OPATIJA

Stubište Lipovica 2

51410 Opatija, Croatia

OIB: 4791 350 6308

IBAN: HR0524020061100257164

Prijavnica za iskazivanje interesa za volontiranje u Društvu „Naša djeca“ Opatija

Ako ste zainteresirani za volontiranje u Društvu „Naša djeca“ Opatija ispunite niže tražene podatke. Nakon ispunjenja prijave, kontaktirat će Vas koordinator volontera naše udruge.

PRIJAVNICA ZA SURADNJU S DRUŠTVOM „NAŠA DJECA“ OPATIJA

Ako ste zainteresirani za suradnju s Društvom „Naša djeca“ Opatija ispunite niže tražene podatke. Nakon ispunjenja prijave, kontaktirat će Vas tajnik naše udruge.