Međunarodne aktivnosti i istraživanja

 • Istraživanje stereotipa i predrasuda djece prema drugim nacionalnim skupinama u okviru projekta Djeca i mladi ne priznaju granice Saveza DND Hrvatske;
 • Međunarodni projekt vršnjačkog istraživanja o dječjoj participaciji u organizaciji Child to child Trust organizacije i organizacije – Ecorys i Sveučilište West of England sa ciljem ispitati koliko i kako djeca participiraju u gradu i ostalim institucijama; ispitati prepreke u participaciji djece; ispitati rješenja koja djeca nude u otklanjanju prepreka u participaciji.
  U istraživanju su sudjelovala djeca iz vrtića – predškolske dobi, 3.- 8. razreda te 3. razred srednje škole točnije ukupno 100njak djece s područja grada Opatije i općine Lovran. 2014. godina
 • Podržali smo potpisivanje peticije „Zločin nije moj, ali kazna jest“ koju je inicirala Europska mreža udruga i institucija koje se bave djecom zatvorenika EUROCHIPS kako bi se poboljšala prava ove djece.
 • Podržali smo i aktivno se uključili u kampanju pod nazivom „Opredijeli se da budeš – Prvak prava djeteta“ koju je pokrenulo 14 međunarodnih i europskih udruga za dječja prava (Eurochild, SOS Dječje selo…) kako bi potaknuli članove Europskog parlamenta da prihvate i potpišu Manifest dječjih prava u godini u kojoj se obilježavalo 25. godina od usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta
 • Društvo “Naša djeca” Opatija kao član Eurochild i Child Rights Connect organizacija, provelo je istraživanje dječjih stavova o tome kako vlada troši novac.
  Društvo “Naša djeca” Opatija provodilo je istraživanje kroz fokus grupe u koje je bilo uključeno tridesetak djece iz Dječjeg gradskog vijeća Opatija, Dječjih foruma DND Opatija, Radionice/igraonice “Kolibrići” DND Opatija i Likovno kreativne radionice “Grad”.
  DND Opatija je u istraživanje uključilo i djecu iz Dječjih foruma diljem Hrvatske kroz ispunjavanje individualnog upitnika o mišljenju kako vlada troši novac da bi ostvarila svoja obećanja dana djeci.
  Izvješće o rezultatima istraživanja i prikupljenim mišljenjima djece iz cijelog svijeta bit će poslano u Ujedinjene narode – Odboru o pravima djeteta i Vijeću za ljudska prava i uključit će se u savjete vladama diljem svijeta o učinkovitim načinima potrošnje novca koji će im pomoći u ostvarivanju obećanja dana djeci.; 2015. godina
 • Sudjelovanje u istraživanju o Participaciji djece u proračunskim procesima koje je DND Opatija radilo u suradnji s Queens University Belfast; 2016. godine
 • Povodom Dana sigurnijeg interneta ,7.veljače, Društvo „Naša djeca“ Opatija provelo je anketu s ciljem razvijanja programa usmjerenih na smanjenje nasilja nad i među djecom na Internetu, a kojom se željelo doznati koliko djece na uzorku od 241 djece, u dobi od 11 do 14 godina, u OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija koristi društvenu mrežu Facebook, koliko često i na koji način.
 • Predsjednik Dječjeg gradskog vijeća Opatije i član 1. saziva Mreže mladih savjetnika Pravobraniteljice za djecu Ivan Tancabel u pratnji edukatorice Dječjeg gradskog vijeća Opatije i predstavnice Društva „Naša djeca“ Opatija sudjelovali su na sastanku Savjetodavne grupe djece i mladih koji se prošli tjedan održao u Bruxellesu. Cilj sastanka bio je donijeti konačni program i podjelu zadatak među sudionicima za Eurochild-ovu konferenciju DJEČJA PRAVA SU VAŽNA: ZAŠTO EUROPA TREBA ULAGATI U DJECU?
 • Sudjelovanje u izradi Eurochildove deklaracije; Bruxelles, 2016. godina
 • Sudjelovanje u izradi nove Eurochild strategije o dječjem sudjelovanju, 2016. i 2017. godina
 • Sudjelovanje na Simpoziju Agencije za temeljna ljudska prava Europske unije, 26. – 26. lipnja 2017.