Dječje gradsko vijeće

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE

Dječje gradsko vijeće je aktivnost koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje dječjih prava te ih potiče na aktivno sudjelovanje u životu Grada Opatije. Dječje gradsko vijeće omogućava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u gradu.

Projekt se uspješno provodi od 2001. godine, i to suradnjom između Grada Opatije, Društva Naša djeca Opatija, Osnovne škole Rikard  Katalinić Jeretov Opatija i Osnovne škole Viktora Cara Emina Lovran. Dječje gradsko vijeće Grada Opatije postalo je uzor mnogim dječjim vijećima u Hrvatskoj, ali i u Europi.

“ RUKE  MOJE  RASTU  K  TEBI  SVE  VEĆE, JER  ŽELIM  DATI  I  TEBI  SREĆE“

Dječje gradsko vijeće Grada Opatije svake godine raspisuje Natječaj za dodjelu sredstava Proračuna DGV-a pod nazivom “Ruke moje rastu k tebi sve veće, jer želim dati i tebi sreće”.

ZAŠTO SE RASPISUJE NATJEČAJ ?

Natječaj se raspisuje za dodjelu sredstava iz Proračuna Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije za 2020. godinu u visini od 5.000,00 kn.

TKO  MOŽE  SUDJELOVATI NA NATJEČAJU ?

Na natječaj  programe / akcije / aktivnosti mogu prijaviti :

 1. djeca i mladi , uzrasta do 18 godina, s prebivalištem na području Grada Opatije (jedno dijete, grupa djece, razredi , stanovnici nekog naselja i sl ),
 2. udruge čija je djelatnost usmjerena na djecu,
 3. odrasli (roditelji, nastavnici, odgajatelji …)

ZA ŠTO SE MOGU DOBITI SREDSTVA PRORAČUNA DGV-a ?

Sredstva će se dodjeljivati za programe/ akcije / aktivnosti :

1.   namjenjene djeci uzrasta do 15 godina ,

 • kojima se podiže kvaliteta života djece,
 • namjenjene grupi od najmanje 20 djece,
 • koje će se provesti najkasnije do kraja studenog 2020. godine
 • za koje  troškovnik pokazuje da se mogu ostvariti.

PRIJAVE NA NATJEČAJ

Prijave za dodjelu sredstva Proračuna DGV-a dostavljaju se na adresu : Grad Opatija (za Natječaj “ Ruke moje rastu k tebi sve veće, jer želim dati i tebi sreće “). M.Tita 3.

Natječaj je otvoren od 9.10.2020. do 9.11.2020. godine.

Rok za dostavu prijava je : 9. studeni 2020. godine.

Prijava se podnosi na obrascu za prijavu (koja se može dobiti u pisarnici Grada Opatije ili na web adresi : www.opatija.hr).

Uz prijavni obrazac mogu se dostaviti i dodatni materijali kao što su pisma preporuke, mišljenja djece, i sl.

Podaci predstavljeni u prijavi podložni su kontroli.

POSTUPAK  DODJELE  SREDSTAVA PRORAČUNA DGV-a

Predjedavajuća DGV-a, Gradonačelnik  Dječjeg gradskog vijeća Grada stručna suradnica nadležnog UO Grada Opatije utvrdit će jesu li  pristigle prijave dostavljene u propisanom roku.

Sve pristigle prijave u propisanom roku dostavit će se vijećnicima Dječjeg gradskog vijeća koji će na  sjednici Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije u mjesecu prosincu javnim izjašnjavanjem donijeti konačnu odluku o dodijeli sredstava.

Obrazac prijave

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE – 12. SAZIV

Izbori za 12. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije održani su 9. svibnja 2019. godine OŠ R. K. Jeretov Opatija i OŠ V. C. Emina Lovran. Izbori su provedeni u 13 razrednih odjela od 4. do 7. razreda u opatijskoj školi, dok su u lovranskoj školi sudjelovali svi učenici s prebivalištem na području Grada Opatije.

Za vijećnike ovog saziva, na mandat od dvije godine, izabrano je ukupno 26 vijećnika.

Konstituirajuća sjednica održana je 21. svibnja 2019. godine, a na sjednici je izabran novi dječji gradonačelnik Vito Juričić.

Na sjednici je odabran i projekt kojim će se vijećnici baviti u svom mandatu, a to je projekt „Europa kakvu djeca žele“.

Lucija Deranja je imenovana na funkciju predsjednika Dječjeg gradskog vijeća s koje je odstupila iz osobnih razloga. U mjesecu studenom 2019. godine gradonačelnik je imenovao Petru Pelozu na funkciju predsjednika DGV-a, dok edukaciju vijećnika provodi stručni tim Društva Naša djeca Opatija.

ZNATE LI?

Vijećnici XII saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije u danima kada zbog pandemije COVID-19 svoje dane provode kod kuće vrlo vrijedno rade na promicanju dječjih prava.

Uključeni su u dvije velike međunarodne aktivnosti:

 1. EUROCHILD ORGANIZACIJE

Vijećnici XII saziva DGV-a i članovi NEF-a Hrvatske pozvani su uključiti se u diskusije i donošenje prijedloga vezanih uz teme dječjeg siromaštva, dječjih prava i okončanja institucionalne skrbi.

Pitanja koja su podijeljena djeci u skladu sa zagovaračkim ciljevima Eurochild-a. Sva pitanja treba prvo pogledati i prepoznati postojeće izazove i probleme, pa razmotriti postojeća ili moguća rješenja.

Cilj ovog projekta je pridonijeti pozitivnim promjenama u životima djece, posebno one koja su pod utjecajem siromaštva i diskriminacija, osobama kojima prijeti ili su već u sustavu skrbi i drugim skupinama djece u ranjivim situacijama.

Izravnim uključivanjem djece u ove aktivnosti postići će se prepoznavanje i razumijevanje djece kao aktivnih građana i neophodnosti uključivanja djece u odlukama koje ih se tiču.

 1. ACT2gether-a ORGANIZACIJE

Picture1         2GETHERLAND internetsku kampanju

Kampanja će uključivati dijeljenje malih aktivnosti, priča i trenutaka, učenja djece i odraslih.

Kampanjom se želi saznati od djece i odraslih:

 • Što je u umovima i srcima djece i odraslih kad je riječ o zbližavanju generacija?
 • Koje bi aktivnosti u online susretu voljeli provesti?
 • Na koji način misle da bi svojim iskustvom i znanjem mogli doprinijeti Act2gether kampanji?

Mali savjeti DGV-a – pandemija COVID-19

Aktivnosti Društva „Naša djeca“ Opatija i Dječjeg gradskog vijeća Opatije nisu stale ni za vrijeme pandemije COVID – 19.

Svakodnevno smo u online  kontaktu s našim malim vijećnicima koji uz svoje školske obaveze vrijedno sudjeluju u aktivnostima DGV-a.

Tijekom ova dva mjeseca, nakon obraćanja dječjeg gradonačelnika Vita Juričića, djeci i roditeljima, naši su mali vijećnici izradili i objavili 27 power point prezentacija o obrazovanju djece i aktivnoj dječjoj participaciji u zemljama Europske unije koje smo svakodnevno objavljivali na facebooku DND Opatija. 

Aktivno su se uključili u tematske rasprave sa svojim vršnjacima iz drugih EU država o siromaštvu, djeci u instituacionalnoj skrbi, dječjim pravima. Rasprave je organizirala Eurochild organizacija čiji smo punopravni članovi.

Uključeni su i u online kampanju organizacije ACT2gether-a iz Nizozemske; pisanje poruka o solidarnosti i prijateljstvu za djecu svijeta.

Ovih dana možete pratiti u kratkim video isječcima na Facebooku DND Opatija što rade i čime se bave vijećnici XII saziva DGV-a Opatije kod kuće.

Upravo su završili s izradom pravila ponašanja za djecu u vrijeme pandemije. Pravila su objedinili i podijelili u nekoliko kategorija pod zajedničkim nazivom Mali savjeti Dječjeg gradskog vijeća Opatije u vrijeme pandemije COVID – 19.