Dječje gradsko vijeće

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE

Dječje gradsko vijeće je aktivnost koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje dječjih prava te ih potiče na aktivno sudjelovanje u životu Grada Opatije. Dječje gradsko vijeće omogućava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u gradu.

Projekt se uspješno provodi od 2001. godine, i to suradnjom između Grada Opatije, Društva Naša djeca Opatija, Osnovne škole Rikard  Katalinić Jeretov Opatija i Osnovne škole Viktora Cara Emina Lovran. Dječje gradsko vijeće Grada Opatije postalo je uzor mnogim dječjim vijećima u Hrvatskoj, ali i u Europi.

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE – 12. SAZIV

Izbori za 12. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije održani su 9. svibnja 2019. godine OŠ R. K. Jeretov Opatija i OŠ V. C. Emina Lovran. Izbori su provedeni u 13 razrednih odjela od 4. do 7. razreda u opatijskoj školi, dok su u lovranskoj školi sudjelovali svi učenici s prebivalištem na području Grada Opatije.

Za vijećnike ovog saziva, na mandat od dvije godine, izabrano je ukupno 26 vijećnika.

Konstituirajuća sjednica održana je 21. svibnja 2019. godine, a na sjednici je izabran novi dječji gradonačelnik Vito Juričić.

Na sjednici je odabran i projekt kojim će se vijećnici baviti u svom mandatu, a to je projekt „Europa kakvu djeca žele“.

Lucija Deranja je imenovana na funkciju predsjednika Dječjeg gradskog vijeća s koje je odstupila iz osobnih razloga. U mjesecu studenom 2019. godine gradonačelnik je imenovao Petru Pelozu na funkciju predsjednika DGV-a, dok edukaciju vijećnika provodi stručni tim Društva Naša djeca Opatija.

ZNATE LI?

Vijećnici XII saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije u danima kada zbog pandemije COVID-19 svoje dane provode kod kuće vrlo vrijedno rade na promicanju dječjih prava.

Uključeni su u dvije velike međunarodne aktivnosti:

  1. EUROCHILD ORGANIZACIJE

Vijećnici XII saziva DGV-a i članovi NEF-a Hrvatske pozvani su uključiti se u diskusije i donošenje prijedloga vezanih uz teme dječjeg siromaštva, dječjih prava i okončanja institucionalne skrbi.

Pitanja koja su podijeljena djeci u skladu sa zagovaračkim ciljevima Eurochild-a. Sva pitanja treba prvo pogledati i prepoznati postojeće izazove i probleme, pa razmotriti postojeća ili moguća rješenja.

Cilj ovog projekta je pridonijeti pozitivnim promjenama u životima djece, posebno one koja su pod utjecajem siromaštva i diskriminacija, osobama kojima prijeti ili su već u sustavu skrbi i drugim skupinama djece u ranjivim situacijama.

Izravnim uključivanjem djece u ove aktivnosti postići će se prepoznavanje i razumijevanje djece kao aktivnih građana i neophodnosti uključivanja djece u odlukama koje ih se tiču.

  1. ACT2gether-a ORGANIZACIJE

Picture1         2GETHERLAND internetsku kampanju

Kampanja će uključivati dijeljenje malih aktivnosti, priča i trenutaka, učenja djece i odraslih.

Kampanjom se želi saznati od djece i odraslih:

  • Što je u umovima i srcima djece i odraslih kad je riječ o zbližavanju generacija?
  • Koje bi aktivnosti u online susretu voljeli provesti?
  • Na koji način misle da bi svojim iskustvom i znanjem mogli doprinijeti Act2gether kampanji?

Mali savjeti DGV-a – pandemija COVID-19

Aktivnosti Društva „Naša djeca“ Opatija i Dječjeg gradskog vijeća Opatije nisu stale ni za vrijeme pandemije COVID – 19.

Svakodnevno smo u online  kontaktu s našim malim vijećnicima koji uz svoje školske obaveze vrijedno sudjeluju u aktivnostima DGV-a.

Tijekom ova dva mjeseca, nakon obraćanja dječjeg gradonačelnika Vita Juričića, djeci i roditeljima, naši su mali vijećnici izradili i objavili 27 power point prezentacija o obrazovanju djece i aktivnoj dječjoj participaciji u zemljama Europske unije koje smo svakodnevno objavljivali na facebooku DND Opatija. 

Aktivno su se uključili u tematske rasprave sa svojim vršnjacima iz drugih EU država o siromaštvu, djeci u instituacionalnoj skrbi, dječjim pravima. Rasprave je organizirala Eurochild organizacija čiji smo punopravni članovi.

Uključeni su i u online kampanju organizacije ACT2gether-a iz Nizozemske; pisanje poruka o solidarnosti i prijateljstvu za djecu svijeta.

Ovih dana možete pratiti u kratkim video isječcima na Facebooku DND Opatija što rade i čime se bave vijećnici XII saziva DGV-a Opatije kod kuće.

Upravo su završili s izradom pravila ponašanja za djecu u vrijeme pandemije. Pravila su objedinili i podijelili u nekoliko kategorija pod zajedničkim nazivom Mali savjeti Dječjeg gradskog vijeća Opatije u vrijeme pandemije COVID – 19.