Posebno priznanje Europske komisije za sudjelovanje na 13. Forumu za prava djeteta Petri Deranja

Naša Petra, članica Dječjeg vijeća Eurochild organizacije, bivša dječja gradonačelnica DGV-a Opatija i predstavnica Vijeća za djecu Republike Hrvatske, dobila je posebno priznanje od Europske komisije za sudjelovanje u 13. Forumu za prava djeteta.
Priznanje su potpisali gđa. Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije zadužena za demokraciju i demografiju i gsp. Didier Reynders, Europski povjerenik za pravosuđe.
U priznanju piše:
“Draga Petra,
željeli bismo Vam se puno zahvaliti na vremenu i energiji koju ste uložili u pripremu Vašeg sudjelovanja tijekom prvog zasjedanja (djece) na visokoj razini 13. Europskog foruma o pravima djeteta.
Iz vlastitog iskustva tijekom pandemije Covid-19 znamo koliko teško može biti odgovarati na pitanja kada ste daleko od publike, ispred ekrana i suočeni sa svim vrstama tehničkih problema.
Učinili ste to vrlo dobro. Čestitamo!
Preporuke koje ste predstavili bit će vrlo korisne u našem radu na Strategiji EU-a za prava djeteta.
Nadamo se da je to bila prva od mnogih prilika za raspravu o pravima djeteta i saslušanja Vaših ideja i prijedloga.
Jer ako ne Vi, tko je onda bolji od nas da nam kaže što treba napraviti?
Zaista cijenimo Vaš doprinos.
Zahvaljujemo što ste nam poslali jasnu poruku.”