2. SUSRET NEF-a HRVATSKE

Drugi susret NEF-a Hrvatske održava se 18. prosinca 2020. preko online platforme.

Rad NEF-a Hrvatske koordinira Društvo „Naša djeca“ Opatija u partnerstvu sa Savezom DND Hrvatske.

ULOGA NEF-a je:

➡️Utjecati na donosioce odluka na razini EU-a i na nacionalnoj razini.

➡️Služiti kao platforma u kojoj djeca mogu dijeliti mišljenja i učiti o europskim temama.

➡️Raspravljati o problemima s kojima se djeca suočavaju u svojim zemljama i komunicirati s njima putem Eurochilda.

➡️Predložiti moguće akcije Eurochilda prema Europskoj uniji ili tijelima Vijeća Europe.

➡️Promicati UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta djeci i mladima, vladama i javnosti.

➡️Istražiti iskustva djece i mladih o europskim / nacionalnim temama europske politike.

➡️Prikupiti stavove djece koja su već prikupljena na lokalnoj razini ili specifičnih organizacija i tijela.

➡️Djelovati kao platforma u kojoj djeca uče kako postati jači zagovornici prava djece.

➡️Omogućiti djeci da uče jedni od drugih.

Na sutrašnjem susretu, gostujući predavači su Ivana Borić, prof.dr.sc., Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Arijana Mataga Tintor, dr.sc., Savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade Grada Velike Gorice.

Kako bi saznali više o našem NEF-u Hrvatske, posjetite kategoriju E-brošure u kojoj možete pronaći knjigu o radu NEF-a Hrvatske autorice Sanje Škorić.