2. SUSRET NEF-a HRVATSKE

18. prosinca 2020. od 10 h do 13,30 h održan je 2. susret NEF-a Hrvatske preko online platforme.

Društvo “Naša djeca” Opatija u suradnji sa Savezom društava “Naša djeca” Hrvatske uz potporu Eurochild organizacije, organiziralo je današnji susret.

Na susretu su sudjelovali zamjenica gradonačelnika Opatije, ing. građ., gđa. Vera Aničić, tajnica Društva “Naša djeca” Opatija i dopredsjednica Saveza DND-a Hrvatske, gđa. Sanja Škorić, generalna tajnica Saveza DND-a Hrvatske, gđa. Snježana Krpes, predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu, gđa. Danijela Žagar, gostujući predavači Ivana Borić, prof.dr.sc., s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Arijana Mataga Tintor, dr.sc., Savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade Grada Velike Gorice te članovi 1. saziva NEF-a Hrvatske sa svojim mentorima.


Naši gostujući predavači Ivana Borić, prof.dr.sc., s Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Arijana Mataga Tintor, dr.sc., Savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade Grada Velike Gorice predstavile su Preliminarnih (prve) rezultata studije
“Participacija ranjivih skupina djece” i Vodič za sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima za djecu i mlade.


Nakon predstavljanja Vodiča za sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima za djecu i mlade i studije “Participacija ranjivih skupina djece”, naši NEF-ovci dogovarali su plan i program svog rada u nadolazećoj godini.