Drustvo Nasa djeca Opatija VELIKI

Društvo “Naša djeca” Opatija

  • nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi
  • svoj rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske, Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine te željama i potrebama djece i roditelja
  • 2017. godine obilježava 65 godina rada s djecom i za djecu

Član je Saveza Društva “Naša djeca” Hrvatske unutar kojeg djeluju 95 osnovnih društva
Punopravni je član Eurochild organizacije sa sjedištem u Briselu i organizacije Child Rights Connect sa sjedištem u Ženevi.

DND Opatija ima svoj ogranak u Lovranu.

Ciljevi Društva “Naša djeca” su:

  • ostvarivanje prava djeteta i dječja participacija
  • organiziranje dječjih aktivnosti u slobodno vrijeme
  • pomoć roditeljima i djeci u razvoju i odgoju djeteta.

Nit vodilja DND Opatija:

  • “Ljubav djeci prije svega”
  • promicanje vrijednosti volonterskog rada od najranijih dana

Uključi se i ti

Dragi mali i veliki, iz Opatije, Lovrana, Liburnijskog kraja, pozivamo vas na suradnju!

Javite nam se na: e-mail info@dnd-opatija.hr ili Facebook

Podijelite s nama priče o vašem odrastanju u našem kraju, ispričajte nam priču uz koju ste odrastali, pošaljite nam fotografije kad ste bili mali, fotografiju vaših roditelja, nona i nonića u igri, informacije o tome kako je nekad bilo biti dijete u Opatiji i kako je to danas, ideje kojima biste potaknuli nove kreativne sadržaje za naše najmlađe …

Ispričajmo zajedno priču o životu djece u našem kraju!