Uključi maštu, isključi internet

U sklopu projekta „Uključi maštu, isključi Internet“ održat će se redovna igraonica ponedjeljkom i srijedom namijenjena djeci od 2 godine na dalje. Radionica uključuje poticanje i razvijanje stvaralačkog mišljenja i likovnog izražavanja kod djece, razvijanje socio-emocionalnih vještina i pružanje emocionalne potpore i sigurnosno-poticajnog miljea u kojem djeca mogu kroz  kreativne tehnike poput kreativne vizualizacije, plesa, glazbe, pokreta, dramatizacije, gline i plastelina, crtanja i slikanja te pijeska, igranja uloga, pričanja priča kroz koje se djetetova mašta može izraziti u tom trenutku onako kako njemu to odgovara bez prisile u sigurnom okruženju izražavati i istraživati svoje osjećaje, izražaje, ponašanja, i različite načine kako doživljavaju sebe i druge.

Termini radionice: 

  • Ponedjeljkom od 17:00 do 18:30 radionica je namijenjena djeci od 5 godina na dalje
  • Srijedom od 17:00 do 18:30 sati radionica je namijenjena djeci do 2 do 5 godina

Voditeljica: Antonia Katić