Savjetovalište za djecu i roditelje „Prijatelj“

  • Savjetodavna pomoć za djecu i roditelje
  • Radionice za djecu (male grupe za poboljšanje socijalnih vještina, koncentracije, samopouzdanja, vještina učenja)
  • Indvidualni rad s djecom
  • Rad s roditeljima –indivualno i u grupama
  • Rad s roditeljima

Voditeljica: Ana Kola, dipl.psiholog
Raspored: prema dogovoru
Dob: predškolska i osnovnoškolska dob

Tretmani su za djecu i roditelje s područja grada Opatije i općina Lovran BESPLATNI.