DRUŠTVO "NAŠA DJECA" OPATIJA

“Ljubav djeci prije svega”

NAJNOVIJE VIJESTI

DRUŠTVONAŠADJECAOPATIJADRUŠTVONAŠADJECAOPATIJA
Vijesti

U SUSRET SVETOM NIKOLI

Mališani predškolske i školske dobi uživali su u današnjem programu “U susret Svetom Nikoli”!  Igrama,

Pročitaj više »
Vijesti

KOLIBRIĆI

Održali smo radionicu senzornih krugova s našim mališanima: prolazili smo prepreke od obruča, preskakali obruče,

Pročitaj više »
Vijesti

KOLIBRIĆI

Istraživanje i oblikovanje različitih materijala, prolaženje taktilnih podloga, puhanje mjehurića, pokusići s vodom i bojama

Pročitaj više »
Vijesti

STEM BUDUĆNOST ZA 5

Održali smo završnu aktivnost certifikacije programa DND-a Opatije u provođenju STEM aktivnosti u radu s

Pročitaj više »
Vijesti

BAJKAONICA

U dječjem smo vrtiću održali naš kreativno-stvaralački program pripovijedanja Bajkaonice za djecu predškolske dobi! Uz

Pročitaj više »

O NAMA

DRUŠTVONAŠADJECAOPATIJADRUŠTVONAŠADJECAOPATIJA

Društvo “Naša djeca” Opatija je nevladina udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi. Ciljevi Društva “Naša djeca” su ostvarivanje prava djeteta i dječje participacije, organiziranje dječjih aktivnosti u slobodno vrijeme te pomoć roditeljima i djeci u razvoju i odgoju djeteta.

AKTIVNOSTI

DRUŠTVONAŠADJECAOPATIJADRUŠTVONAŠADJECAOPATIJA

NEFORMALNA EDUKACIJA DJECE KROZ KREATIVNO-STVARALAČKE AKTIVNOSTI

Kroz kreativno stvaralačke aktivnosti djeca obogaćuju svoj vokabular, uče se kreativnom i kritičkom razmišljanju, vježbaju finu i grubu motoriku. Djeca su aktivni sudionici u procesu kreiranja i inicijatori su različitih kreativno stvaralačkih aktivnosti i programa.

AKTIVNOSTI DOPRINOSA ZAJEDNICI KROZ SOCIJALNE USLUGE

Nudimo besplatne usluge pomoći u učenju, savjetovalište za djecu i roditelje, te igraonicu/radionicu razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju.

KREATIVNE INTERVENCIJE U ZAJEDNICI

Različiti projekti djecu obogaćuju, unaprjeđuju njihova znanja i vještine, uče djecu participaciji, jednakosti, toleranciji i doprinose u stvaranju aktivnih građana današnjice i sutrašnjice. Djeca se kroz različite projekte uče suradnji, vještinama vođenja, uspostavljaju pozitivne stavove prema postignućima i društvenom razvoju.

PROJEKTI