DRUŠTVO "NAŠA DJECA" OPATIJA

“Ljubav djeci prije svega”

NAJNOVIJE VIJESTI

D R U Š T V O N A Š A D J E C A O P A T I J A D R U Š T V O N A Š A D J E C A O P A T I J A
Vijesti

DND KUTIĆ

Kako prepoznati proživljava li dijete strah od škole (školsku fobiju)? Pojava simptoma fizičke prirode: glavobolje,

Pročitaj više »
Vijesti

BAJKAONICA

Uz kaktus bajku danas smo istražili svijet sjena! Učili smo se opuštati uz masažu osjećaja,

Pročitaj više »
Vijesti

RODITELJSKI SASTANAK

S roditeljima naših korisnika održali smo prvi roditeljski sastanak ove pedagoške godine u kojem smo

Pročitaj više »
Vijesti

BAJKAONICA

Na današnjoj Bajkaonici pripovijedali smo priču o Sunčaninom cvijetu, igrali igre prepričavanja i pogađanja slova

Pročitaj više »

O NAMA

D R U Š T V O N A Š A D J E C A O P A T I J A D R U Š T V O N A Š A D J E C A O P A T I J A

Društvo “Naša djeca” Opatija je nevladina udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi. Ciljevi Društva “Naša djeca” su ostvarivanje prava djeteta i dječje participacije, organiziranje dječjih aktivnosti u slobodno vrijeme te pomoć roditeljima i djeci u razvoju i odgoju djeteta.

AKTIVNOSTI

D R U Š T V O N A Š A D J E C A O P A T I J A D R U Š T V O N A Š A D J E C A O P A T I J A

NEFORMALNA EDUKACIJA DJECE KROZ KREATIVNO-STVARALAČKE AKTIVNOSTI

Kroz kreativno stvaralačke aktivnosti djeca obogaćuju svoj vokabular, uče se kreativnom i kritičkom razmišljanju, vježbaju finu i grubu motoriku. Djeca su aktivni sudionici u procesu kreiranja i inicijatori su različitih kreativno stvaralačkih aktivnosti i programa.

AKTIVNOSTI DOPRINOSA ZAJEDNICI KROZ SOCIJALNE USLUGE

Nudimo besplatne usluge pomoći u učenju, savjetovalište za djecu i roditelje, te igraonicu/radionicu razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju.

KREATIVNE INTERVENCIJE U ZAJEDNICI

Različiti projekti djecu obogaćuju, unaprjeđuju njihova znanja i vještine, uče djecu participaciji, jednakosti, toleranciji i doprinose u stvaranju aktivnih građana današnjice i sutrašnjice. Djeca se kroz različite projekte uče suradnji, vještinama vođenja, uspostavljaju pozitivne stavove prema postignućima i društvenom razvoju.

PROJEKTI