Opredijelite se i postanite “Prvak prava djeteta”

Web slika (2)

Društvo “Naša djeca“ Opatija i Savez društava “Naša djeca“ Hrvatske uključili su se u europsku  kampanju „Vote for children/Glasaj za djecu“ te pozivaju kandidate za Europski parlament da postanu Prvaci prava djeteta.  Kampanja “Glasajte za djecu” prvi put je provedena na prošlim izborima za europski parlament, a rezultirala je osnivanjem međusektorske skupine Europskog parlamenta o dječjim pravima te se više od 100 zastupnika Europskog parlamenta opredijelilo da postanu Prvaci prava djeteta. Na temelju uspjeha iz 2014., te zbog poražavajućih činjenica kada govorimo o stanju dječjih prava u Europi i svijetu, kampanja “Glasaj za djecu” ponovno je pokrenuta. Kampanju su pokrenule europske organizacije koje promiču vrijednosti Konvencije UN-a o pravima djece i dobrobit djece stavljaju na prvo mjesto.

Djeca čine polovicu stanovništva u zemljama u razvoju i oko 100 milijuna djece žive u Europskoj uniji. Situacija s kojom se suočavaju djeca diljem Europe i svijeta je zabrinjavajuća:

  • Više od 25 milijuna djece u Europi u opasnosti je od siromaštva i isključenosti.
  • Više od polovice djece na svijetu – 1,2 milijarda – živi u zemljama pogođenima velikim siromaštvom, sukobima i diskriminacijom.
  • Više od 45% djece u Rumunjskoj i Bugarskoj te više od 30% djece u Španjolskoj i Italiji u riziku su od siromaštva i socijalne isključenosti.
  • Djevojčice se suočavaju s dvostrukom diskriminacijom zbog njihove dobi i spola.
  • Svake godine 12 milijuna djevojčica uda se prije navršenih 18 godina
  • 32 milijuna djevojčica osnovnoškolske dobi ne pohađaju školu
  • Migranti i djeca izbjeglice suočavaju se sa socijalnom isključenošću i uskraćen im je pristup osnovnim socijalnim uslugama.
  • Izvan Europe, 1 od 6 djece živi okruženo sukobima. Mnogi od njih su žrtve nasilja i sve češće u sukobu, uključujući i u školama.
  • Stotine tisuće djece u Europi ograničeno je na štetne institucije zbog siromaštva, invaliditeta ili diskriminacije, iako 80% njih ima živog roditelja i mogu odrastati u skrbi obitelji ili zajednice.
  • Djeca u nestabilnim zemljama su među onima koji će osjetiti najveći utjecaj klimatskih promjena. Djeca iz Europe će također biti pod tim utjecajem.

Iako Republika Hrvatska ulaže napore za povećanje dobrobiti djece kako bi se približila standardima razvijenih zemalja svijeta, u usporedbi sa zemljama članicama Europske unije, nažalost, nalazi se pri dnu ljestvica koje prate ostvareni napredak, naročito u području zdravstvene i socijalne skrbi kao i zaštite te obrazovanja djece.

Odrastanje djece u Hrvatskoj obilježeno je velikom nejednakošću koja se ne rješava sustavno. Zbog toga najviše trpe ranjive skupine djece, kao što je to vidljivo i iz Izvješća Ureda pravobraniteljice za djecu za 2018. godinu.  U Hrvatskoj 20 posto djece odrasta u riziku od siromaštva, 12 posto djece zaista žive u uvjetima materijalne deprivacije. Izvan Europe, iako je došlo do napretka, u mnogim zemljama djeca se i dalje suočavaju s ekstremnim siromaštvom, diskriminacijom i nejednakosti.

Do 2050. gotovo 70% djece svijeta živjet će u siromašnim i nestabilnim zemljama. U svijetu obilja trinaestero djece mlađe od pet godina još uvijek umire svake minute od uzroka koji se mogu spriječiti.  Skrb o djeci je u Hrvatskoj većim dijelom u nadležnosti lokalnih zajednica koje imaju različite kapacitete i resurse za promicanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta. Stoga prava djeteta u Hrvatskoj uvelike ovise o prebivalištu djeteta. Neravnomjerna dostupnost usluga za djecu i obitelji po županijama, gradovima i općinama dovodi do velikih razlika, već od samog početka života.

Svih 28 država članica Europske unije prihvatilo je Konvenciju UN-a o pravima djeteta; Lisabonski sporazum, koji promiče prava djece kao izričit cilj unutarnjih i vanjskih poslova Europske unije, te Povelju Europske unije o temeljnim pravima, koja zahtijeva da najbolji interesi djeteta budu od primarnog značaja u svim aktivnostima Europske unije. Sada je vrijeme za prijenos ovih obveza u konkretne rezultate za djecu.

Izbori u Parlamentu za 2019. godinu su mogućnost da Europski parlament postane globalni Prvak u pravima djeteta.

Kampanjom „Vote for children / Glasajte za djecu„ naglašava se što sve budući članovi Europskog parlamenta mogu učiniti za djecu u svojoj zemlji, Europi i svijetu.

Zbog toga Društvo “Naša djeca“ Opatija i Savez društava “Naša djeca“ Hrvatske zajedno s drugim organizacijama koje promiču vrijednosti Konvencije UN-a o pravima djece i dobrobit djece stavljaju na prvo mjesto pozivaju kandidate za Europski parlament da postanu Prvaci  prava djeteta, koji će se založiti da:

Prekinu krug siromaštva, nejednakosti i sukoba za buduće generacije

Ranom intervencijom možemo prekinuti ove krugove i osnažiti djecu kroz obrazovanje, socijalne usluge i ojačane sustave za pružanje brige i zaštite djece. EU ima važnu ulogu u zaustavljanju rata nad djecom i izvan svojih granica osiguravajući njihovu zaštitu te priznavanjem i pružanjem podrške djeci kao čimbenicima mira.

Ulažu u djecu u i izvan Europe

Ulaganje u djecu najbolji je način za prekidanje tih krugova i ulaganje u budućnost. Zdrava, obrazovana i vedra djeca vode do prosperitetnijih, održivih, stabilnijih i sigurnijih društava. Ova investicija nije samo novčana. Ona također osigurava usvajanje održivih politika utemeljenih na pravima s ciljem stvaranja Europe kakvu djeca trebaju.

Slušaju dječje glasove, uključuju ih u odluke koje utječu na njih i djeluju prema njihovim stavovima

Iako su djeca budućnost Europe i imaju dragocjena mišljenja, ne slušamo ih dovoljno. Političari su odgovorni za donošenje odluka koje utječu na djecu. Zastupnici moraju slušati djecu i uključiti ih u odluke koje se na njih odnose. Oni moraju djelovati prema stavovima djece i preuzeti odgovornost za odluke koje utječu na njih. Rezultati će, ne samo pomoći djeci da sudjeluju kao aktivni građani i osnažiti ih kao nositelje promjena, već će preobraziti našu politiku, naše okruženje, naše društvo i budućnost Europe.

Izgradnja uključujućeg, stabilnog, demokratskog i prosperitetnog društva započinje uvažavanjem prava djece i ulaganjem u njihovu budućnost.

Političari su odgovorni za donošenje odluka koje utječu na djecu. Zastupnici moraju slušati djecu i uključiti ih u odluke koje se na njih odnose. Oni moraju djelovati prema stavovima djece i preuzeti odgovornost za odluke koje utječu na njih. Rezultati će, ne samo pomoći djeci da sudjeluju kao aktivni građani i osnažiti ih kao nositelje promjena, već će preobraziti našu politiku, naše okruženje, naše društvo i budućnost Europe.

Trebamo Europu koja brine o svakom djetetu. Stoga od budućih zastupnika u Europskom parlamentu tražimo da prijavom na službenoj web stranici kampanje  ili potpisom na kraju letka postanu Prvaci prava djeteta.  Ukoliko se prijavite putem službene web stranice, potvrdit će se vaši podaci. Prvaci prava djeteta bit će nagrađeni značkom koju mogu nositi s ponosom. Logo kampanje može se postaviti na web stranice kandidata, a glasači će na službenoj stranici moći vidjeti koji su se kandidati obvezali pružiti podršku dječjim pravima: www.childrightsmanifesto.eu

Video za kandidatkinje: https://youtu.be/fl4nfrbQ8t4

Video za kandidate:  https://youtu.be/W8VCjoKv7bU