Kampanja za 14. Susrete Dječjih vijeća Hrvatske

DSCN5635

Provodimo kampanju prikupljanja sredstava za 14. Susrete Dječjih vijeća Hrvatske.  Na 14. Susretima Dječjih vijeća Hrvatske sudjelovati će između 70 – 100 sudionika, uključujući predstavnike lokalnih vlasti, nacionalne donosioce odluka, akademske stručnjake specijalizirane za prava djece i dječju participaciju, nevladine organizacije koje rade s djecom  te zagovaratelje dječjih prava. Očekujemo da će oko 70% sudionika biti djeca (mlađi od 18 godina).

Prikupljena sredstva će se utrošiti za organizaciju aktivnosti za djecu – sudionike Susreta.