“UKLJUČI MAŠTU, ISKLJUČI INTERNET”

DSCN2748

Provedbom projekta “Uključi maštu, isključi internet” djeca će se uz igru sa vršnjacima naučiti timskom radu, socijalnim i komunikacijskim vještinama, steći empatiju i nova prijateljstva ali i kroz edukativne radionice (interaktivne) naučiti posljedice prekomjernog korištenja moderne tehnologije, interneta i društvenih mreža.

Dugoročni cilj projekta je senzibilizirati javnosti o prekomjernom korištenju moderne tehnologije kod djece i važnosti igre za razvoj djeteta s ciljem poboljšanja kvalitete života djece u Primorsko-goranskoj županiji (Rijeka, Opatija, Lovran, Mošćenička Draga, Kastav, Matulji, Veprinac).

Aktivnosti:

  1. Kreativne i likovno-stvaralačke radionice za djecu, (1xtjedno)
  2. Radionice igrom, (2xtjedno)
  3. Edukativne radionice za djecu (1xmjesečno)
  4. Tematska predavanja za roditelje prema interesu roditelja (1x mjesečno)
  5. Obilježavanje prigodnih datuma
  6. Obilježavanje datuma vezanih za projekt

Projekt se provodi zahvaljujući financijskoj potpori Primorsko – goranske županije.