“KOLIBRIĆI PLUS” (nastavlja se)

20170328_164754

Cilj Programa je poboljšanje kvalitete života za djecu s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji te njihova integracija u redovan život kroz organiziranje kvalitetnog i sadržajnog slobodnog vremena, na području gradova i općina Rijeka, Opatija, Lovran, Mošćenička Draga, Kastav i Matulji.

Aktivnosti predviđene Programom:

  • kreativne radionice za djecu s teškoćama u razvoju
  • kreativne i tematske radionice za roditelje
  • obiteljske likovno-kreativne radionice
  • savjetovanje za roditelje
  • tematska predavanja za roditelje, prema njihovom interesu
  • obilježavanje prigodnih datuma

Projekt se provodi zahvaljujući financijskoj potpori Primorsko – goranske županije.