Dobrodošli

DRUŠTVO NAŠA DJECA OPATIJA

 • nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi

 • svoj rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske, Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece te željama i potrebama djece i roditelja

 • 2012. godine obilježilo 60 godina rada s djecom i za djecu

Član je Saveza Društva “Naša djeca” Hrvatske unutar kojeg djeluju 95 osnovnih društva
Punopravni je član Eurochild organizacije sa sjedištem u Briselu i organizacije Child Rights Connect sa sjedištem u Ženevi.

DND Opatija ima svoj ogranak u Lovranu.

Ciljevi Društva "Naša djeca" su:

 • ostvarivanje prava djeteta i dječja participacija

 • organiziranje dječjih aktivnosti u slobodno vrijeme

 • pomoć roditeljima i djeci u razvoju i odgoju djeteta.

Nit vodilja DND Opatija:

 • “Ljubav djeci prije svega”

 • promicanje vrijednosti volonterskog rada od najranijih dana

 

2014. - GODINA U KOJOJ OBILJEŽAVAMO:

 • 25 godina od usvajanja najvažnijeg svjetskog dokumenta o djeci Konvencije UN-a o pravima djeteta, 20.studeni
 • 20 godina obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, 15.svibanj
 • 15 godina akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“
 • 15 godina akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“
 • Europska godina usklađivanja poslovnog i obiteljskog života

 

Društvo "Naša djeca" Opatija je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

WEB IZVJEŠTAJ 2013 WEB IZVJEŠTAJ 2012