MAGNET

20140317110629000000-main

Magnet s različitim dječjim crtežima i porukama.