Lovran

Općini Lovran  2014. godine dodijeljen je prestižan status ”prijatelj djece“ pa sada čak 10 jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji ima status grada/općine prijatelja djece, najviše od svih hrvatskih županija. Dodjela statusa održala se u okviru godišnjeg savjetovanja koordinatora akcije ”Gradovi i općine – prijatelji djece“, održane u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, povodom 25 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta i 15 godina akcije ”Gradovi i općine – prijatelji djece“. Ovaj prestižni naziv je najviše javno društveno priznanje sredinama koje sustavno brinu o zaštiti djece i njihovim pravima i potrebama.

Općina Lovran se dobrovoljno uključila u Akciju u svibnju 2002. godine.

Akcija je stagnirala do 2008. godine kada je donijeta odluka o ponovnom pokretanju akcije „Gradovi/općine prijatelji djece“ s ciljem implementacije Konvencije UN-a o pravima djeteta u svakodnevni život naših najmlađih ali odraslih građana naše općine te samim time povećanjem kvalitete života djece i mladih u našoj sredini.

Od tada do danas ostvarili smo:

 • uređenje dječjeg igrališta na Zahejima,
 • uređenje pedijatrijske ambulante u Lovranu,
 • osiguravanje proračunskih  novčanih sredstava za rad pedijatra,
 • uređena je prva dječja plaža,
 • osigurana su  proračunskih  novčanih sredstava za logopeda za djecu s jezičnim teškoćama,
 • osigurana su novčana sredstva za socijalnog pedagoga pri osnovnoj školi,
 • izrađeni su registar za djecu s teškoćama u razvoju, registar za djecu s teškoćama u govoru i registar za djecu s kroničnim bolestima,
 • općina je uredila prilaz školi i obilježena je cesta s upozorenjima za vozače u blizini škole i vrtića,
 • kontinuirano se novčano prate aktivnosti u školi,
 • sufinancira se rad vrtića u kontinuitetu,
 • povećan je broj učeničkih stipendija,
 • pomaže se djeci i obiteljima slabijeg imovinskog statusa.