Dječja prava u gradu Opatiji prijatelju djece

Gradovi – prijatelji djece (Child Friendly City) je globalna inicijativa UNICEF-a pokrenuta 1996. godine s ciljem stvaranja gradova po mjeri djece.
U Hrvatskoj je Akcija započela 1999. godine, a vode je Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.
Akcijom lokalne zajednice ostvaruju dječja prava iz Konvencije UN-a. Gradovi / općine, kad zadovolje kriterije iz programa, stječu počasni naziv „Grad/Općina – prijatelj djece“.
Akcija potiče lokalne zajednice da ulažu u usluge za djecu, sigurno i zdravo okruženje, zdravlje, obrazovanje, kulturu, sport, slobodno vrijeme djece te daju podršku roditeljima u odgoju djeca.
Grad Opatija se dobrovoljno uključio u Akciju u svibnju 2000. godine, a u studenom 2005. godine je uz ostalih 5 sredina (4 grada i 1 općina) primio počasni naziv “Grad Opatija – prijatelj djece“.

U okviru programa važno mjesto ima aktivno sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici. Zbog svojeg značaja u ostvarivanju nacionalnih mjera djelovanja za djecu u Hrvatskoj, ova je Akcija uvrštena u Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djecu za razdoblje od 2006.-2012. godine, Nacionalnu strategiju za prava djeteta 2014.-2020. godine, a od kraja 2008. godine Središnji koordinacijskih odbor se uključio i u rad Mreže europskih gradova prijatelja djece (EN CFC).

Ne bi li osigurali odgovornost i sudjelovanje svih institucija odgovornih za život djece u Gradu Opatiji u Gradskom koordinacijskom odboru Akcije “Grad Opatija prijatelj djece” su od Odluke o priključenju Akciji (2000. godine) početaka predstavnici sljedećih institucija:

 • Grada Opatije – predstavnik/ca izvršnih tijela Grada, zadužen/a za ova područja
 • Udruga kojima je osnovna djelatnost unaprjeđenje života djece – predstavnik/ca Društva „Naša djeca“ Opatija
 • Ustanova u predškolskom odgoju i naobrazbi – predstavnik/ca Dječjeg vrtića Opatija
 • Ustanova u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju – predstavnik/ca Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov
 • Ustanove iz područja socijalne skrbi – predstavnik/ca Centra za socijalnu skrb, Ispostava Opatija
 • Ustanove iz područja medicinske zaštite djece – predstavnik/ca pedijatrijske ambulante i predstavnik/ca školske preventivne zaštite (Nastavni zavod za javno zdravstvo – Opatija) Medija – predstavnik/ca lokalnih dnevnih i periodičnih tiskovina ili sl.
 • Udruga/ustanova koje se bave organiziranjem sportskih aktivnosti za djecu – predstavnik/ca sportskog kluba
 • Predstavnici roditelja – predstavnik/ca roditelja djece predškolske dobi i predstavnik/ca roditelja osnovnoškolske dobi

U skladu sa ciljem Akcije, a prema svakom od navedenih područja života djece, Grad donosi dugoročne programe i kratkoročne planove. Na osnovi analize prethodnih aktivnosti, iskazanih potreba te na prijedlog Gradskog koordinacijskog odbora Akcije Grad Opatija prijatelj djece planiraju se samo nove aktivnosti kojima će se unaprijediti život djece u Opatiji. U razdoblju od 2001. do 2005. donesen je Dugoročni program projekta „Grad prijatelj djece“ od 2001. do 2005. U tom periodu se intenzivirao rad na unaprjeđenju života djece u onim područjima za koje uvodni upitnik pokazao da je nužno hitno unaprjeđenje. Ovi napori su rezultirali dobivanjem počasnog statusa Grada prijatelja djece.
Nakon dobivanja statusa su doneseni slijedeći dugoročni planovi: za razdoblja od 2006. do 2009. , 2010. do 2014 i 2015. do 2019.g.

Svake godine se na temelju ciljeva akcije i dugoročnih planova donose Izvedbeni planovi ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za tekuću godinu.

Ne bi li osigurali što kvalitetniju participaciju djece u životu zajednice te odlučivanju o za djecu važnim područjima života, kontinuirano se, već više od10 godina provodi projekt „Dječje gradsko vijeće Grada Opatije“.
2016. godine smo proslavili 15 godina postojanja Dječjeg gradskog vijeća.

Rezultati Akcije Grad – prijatelj djece u Gradu Opatiji:

 • Izgrađena Sportska dvorana „Marino Cvetković“ Opatija
 • Uređena dječja igrališta i plaže
 • Uređen skate park i biciklistički poligon
 • Osnovan centra za djecu Happy time
 • Organizirane sportsko rekreativne aktivnosti za djecu tijekom praznika
 • Organizirano čuvanje djece “Sigurni kad mama i tata nisu tu”
 • Osigurano aktivno sudjelovanje djece u procesima donošenja odluka u Gradu kroz rad DGV-a
 • Osigurana sustavna pomoć djeci s teškoćama i njihovim obiteljima s područja Opatije putem radionice igraonice“Kolibrići” pri DND Opatija te zaposlene stručne službe logoped, socijalni pedagog, prof. rehabilitator , pri DND Opatija oformljen mali stručni tim kojeg čine psiholog, logoped, pedagog i dva mag. rehabilitatora.
 • Pokrenut je program za smanjenje dječjeg siromaštva
  Pokrenut program “Mama i beba u formi“
 • Uređen i opremljen defektološki kabinet pri DND Opatija u okviru akcije “Uredimo kutak za slobodni dječji trenutak”, logopedski kabinet, informatička radionica, povećan knjižni fond u područnim školama
 • Organiziran I i IV susret Dječjih vijeća Hrvatske
 • Uređeni novi prostori Društvu Naša djeca Opatija
 • Uređen kolni prilaz osnovnoj školi
 • Postavljeni mjerači brzina u blizini škola u Opatiji i Ičićima
 • Organizirana razmjena udžbenika u suradnji s DND Opatija

Grad Opatija je 2013. godine bio domaćin 7. Susreta Gradova i općina – prijatelja djece iz Republike Hrvatske.

Link na Izvedbeni plan 2017. godina Opatija (u privitku maila)
Film: https://www.youtube.com/watch?v=lTGfX_oe12g&t=1s