Grad prijatelj djece

Danas u gradovima većina djece ima dom. No , unatoč činjenici da je udio mladih koji žive u urbanim područjima u stalnom porastu, mnogi gradovi još uvijek nisu prilagođeni potrebama djece.
U gradu naklonjenom djeci, gradska uprava uključuje svoje najmlađe sugrađane u potpunu provedbu Konvencije UN-a o pravima djece.

Organizatori akcije
Savez Društava Naša djeca Hrvatske
Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju

POKROVITELJ: UNICEF – Ured za Hrvatsku

Akciju podržavaju: Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport i Udruga gradova i Udruga općina Hrvatske

Cilj akcije je motivirati i stimulirati odrasle u gradovima i općinama Republike Hrvatske kako bi se potpunije ostvarivala prava i potrebe djece priznate Konvencijom UN-a o pravima djeteta.

U akciju se može uključiti svaki grad i općina u Hrvatskoj koja dobrovoljno odluči ostvarivati cilj i program akcije te dokazati i pokazati što je učinjeno za djecu.

Što grad/općina treba imati za djecu i činiti za njih kako bi dobio počasni i obvezujući naziv?

(1) Programiranje i planiranje za djecu, (2) Financijska sredstva za djecu, (3) Podrška i potpora udrugama za djecu, (4) Dijete u sigurnom i zdravom gradu, (5) Zdravlje djece, (6) Odgoj i obrazovanje djece, (7) Socijalna skrb za djecu, (8) Kultura i šport za djecu, (9) Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i (10) Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

Program Gradovi i općine prijatelji djece omogućuje:

stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu
međusektorsku suradnju,
aktivnu participaciju djece u zajednici,
povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu
utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.

Grad Opatija i Općina Lovran su 2000. godine donijeli Odluku o uključivanju u akciju Gradovi/općine prijatelji djece s ciljem povećanja kvalitete života djece u lokalnoj zajednici poštujući Konvenciju UN-a o pravima djece.

Partner Gradu Opatiji i Općini Lovran u ovoj akciji je Društvo Naša djeca Opatija i njegov ogranak Lovran.