Dječja prava danas u Hrvatskoj

Društvo „Naša djeca“ Opatija punopravni je član:

 • Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske – dragovoljna, nevladina, neprofitna i humanitarna udruga građana osnovana 1950. godine. Kao krovna udruga, Savez DND okuplja, potiče i pruža pomoć osnovnim Društvima Naša djeca (DND) koja djeluju u gradovima i općinama diljem Hrvatske u akcijama i aktivnostima s djecom i za djecu.
 • Koordinacije udruga za djecu RH – misija je umrežavanje i suradnja organizacija civilnog društva radi pune provedbe Konvencije o pravima djeteta

Prava djece određena su UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta, koju je Hrvatska prihvatila 1991. godine .
Prihvaćanjem Konvencije Hrvatska je preuzela obvezu da svakom djetetu jamči prava koja ona sadržava.

Temeljna načela

Ta se prava temelje na četiri opća načela:

 • Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju “neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika”.
 • Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni.
 • Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj.
 • Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

DJECA DANAS U HRVATSKOJ

 • preko 20% djece u Hrvatskoj živi u siromaštvu – najugroženija su djeca nezaposlenih roditelja i djeca u višečlanim obiteljima
 • djeca u izoliranim područjima nemaju podršku stručnjaka (liječnika, terapeuta, rehabilitatora, pedagoga…) i pristup vrtićima, školama, aktivnostima slobodnog vremena…
 • 46,8% obitelji djece s teškoćama prima socijalnu pomoć
 • 64% registrirane djece s teškoćama uključeno u neki oblik obrazovanja;
 • 7% posve prilagođenih škola
 • značaj rane intervencije – raskorak između potreba djece i obitelji i postojećih usluga u zajednici
  Preuzeto: www.unicef.hr

„Dječji životi ne mogu čekati i svi se moramo uključiti u rješavanje problema siromaštva.“
Predstojnica UNICEF-ova ureda u Hrvatskoj Valentina Otmačić

ZANIMLJIVOST

UNICEF je objavio rezultate istraživanja u studiji ‘Fairness for Children’ –
‘Pravednost za djecu – tablica nejednakosti prema dobrobiti djece u razvijenim zemljama’.
Kroz više tablica prikazali su podatke za svaku zemlju, a koji se odnose na kvalitetu života djece. Pritom su u obzir uzeli prihode, obrazovanje, zdravlje i zadovoljstvo životom te uzeli prosjek za sveukupne podatke.
Na prvo mjestu liste zemalja koje imaju najbolje uvjete za podizanje i odgajanje djece našla se Danska, a slijede Finska Norveška i Švicarska.

Hrvatska je rangirana na 12. mjestu, a iza nje slijede zemlje poput Australije, Njemačke, Grčke, Mađarske, pa čak i Velike Britanije i SAD-a. Što se susjednih zemalja tiče, Slovenija se pozicionirala na visoko 9. mjesto.

Posljednja dva mjesta zauzele su Turska i Izrael koje su ocjenjene najnižim ocjenama, a pri dnu tablice nalaze se i neke od najbogatijih zemalja na svijetu – Kanada (26.), Francuska (28.) i Italija (32.).
Izvor: Jutarnji list, 18.4.2016.

NACIONALNI DOKUMENTI VAŽNI ZA ŽIVOT DJECE:

 • Ustav Republike Hrvatske (NN 85/2010.)
 • Zakon o pravobranitelju za djecu, 2003. godina
 • Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020. Godine

Uvažavajući značaj Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, Vlada Republike Hrvatske je 2014. godine usvojila Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine kao temeljni strateški dokument na području zaštite i promicanja prava djece u Republici Hrvatskoj.
Načela Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava u Republici Hrvatskoj integrirana su u ovoj Strategiji u svim strateškim ciljevima kao temelj koji podrazumijeva aktivno sudjelovanje djeteta u procesu odrastanja i razvoja sukladno njegovim sposobnostima i stupnju zrelosti.

 • Obiteljski zakon (NN 75/2014.)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17)
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 • Zakon o dadiljama (NN 2013.)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 137/2013.)
 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)
 • Zakon o udomiteljstvu (NN 90/11, 78/12)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega
 • Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 55/2011.)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.)
 • Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima (NN 28/2015.)
 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10)
 • Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15)
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju
 • Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (NN 133/12)