Info Kutic_logo (1)

Info kutić o dječjim pravima i dječjem sudjelovanju DND Opatija

DND Opatija nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece. Rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, Ustavu RH, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske, Nacionalnoj strategiji za prava djeteta 2014.-2020., Strategiji Vijeća Europe za prava djece (2016.-2021.). Pokretači smo akcija u Opatiji i Lovranu „Gradovi i općine prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici“ sa ciljem povećanja kvalitete života djece i senzibiliziranje javnosti za prava i potrebe djece. Društvo „Naša djeca“ Opatija već više od 15 godina aktivno promiče vrijednosti Konvencije UN-a o pravima djeteta kroz rad svojih Dječjih foruma i Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije i članovi Dječjeg foruma aktivno su se uključili u međunarodni projekt vršnjačkog istraživanja o dječjoj participaciji organizacije Child to child Trust; istraživanje stereotipa i predrasuda djece prema drugim nacionalnim skupinama u okviru projekta Djeca i mladi ne priznaju granice Saveza DND Hrvatske; istraživanje dječjih stavova o tome kako vlada troši novac Centra za dječja prava na Sveučilištu Queen’s Belfast, a prikupljeni rezultati su proslijeđeni Odboru za ljudska prava UN-a. Rad DF-a i DGV-a djeca su prezentirala na međunarodnim konferencijama: Svjetski summit o djeci, Dječji susret o siromaštvu i socijalnoj isključenosti Bruxellesu; „Ulaganje u djecu: Sprečavanje i borba protiv dječjeg siromaštva i društvene isključenosti, promicanje dječje dobrobiti“ Cipar, “Djeca pokretači promjena u društvu” Švicarska, Javna ulaganja u djecu, Rumunjska. Ovih se dana predstavnici djece vijećnika i forumaša pripremaju za sudjelovanje u radu Eurochild konferencije 2016. „DJEČJA PRAVA SU VAŽNA: Zašto Europa treba ulagati u djecu“ što će se održati od 5.-7. srpnja, Brusselu. Predstavnici djece DND Opatija sudjelovat će kao nositelji radionice “Kakav ćemo svijet ostaviti djeci – vremenska kapsula” i kao dio Savjetodavne grupe djece i mladih. Od 2006. godine aktivno smo uključeni u svjetski projekt Tapori čiji je cilj borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece u svijetu. Aktivno smo se uključili, 2013. godine u kampanju Organizacije Eurochips, Europski odbor za djecu čiji su roditelji u zatvoru, pod sloganom: „Zločin nije moj, ali kazna ipak jest“. Na 17. Susretima Dječjih foruma Hrvatske, 2014. godine, pokrenuli smo kampanju pod nazivom „Opredijeli se da budeš – Prvak prava djeteta“ koju je pokrenulo 14 međunarodnih i europskih udruga za dječja prava (Eurochild, SOS Dječje selo…) kako bi potaknuli članove Europskog parlamenta da prihvate i potpišu Manifest dječjih prava. Troje djece DND Opatija izabrani su u Mrežu Mladih savjetnika Ureda pravobraniteljice za djecu, član Dječjeg foruma DND Opatija 2012. postao je predstavnik djece u Vijeću za djecu RH. Društvo „Naša djeca“ Opatija ima svoj stručni tim kojeg čine psiholog, pedagog, rehabilitator, logoped. Voditelji aktivnosti su educirane osobe, a programi verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje.

Društvo „Naša djeca“ Opatija primilo je krajem 2015. godine u Domu Lordova u Londonu visoko svjetsko priznanje organizacije Child and Youth Finance International u kategoriji “vodstvo u civilnom društvu”. CYFI je globalna mreža posvećena razvoju i jačanju financijske sposobnosti djece i mladih u koju je uključeno 36 milijuna djece i mladih iz 125 zemalja svijeta. Dodjela nagrada promovirala je najuspješnije pojedince, državne institucije, financijske organizacije i udruge koje su radile na edukaciji i poboljšanju financijske uključenosti djece i mladih.
Društvu „Naša djeca“ Opatija dodijeljena je nagrada Primorsko goranske županije za izniman doprinos i postignuća u promicanju dječjih prava i dječje participacije te podršku razvoju civilnog društva i volonterstva u 2015. godini.
Zahvaljujući Dječjem gradskom vijeću Opatije i Dječjim forumima DND Opatija Grad Opatija postao je prvi grad u Hrvatskoj koji ima Mapu dječjih igrališta – vodič kroz 31 igralište za djecu ucrtano na planu grada, s kratkim opisom i fotografijom te pravilima ponašanja na dječjim igralištima za djecu i odrasle.

Dječja prava su vrlo široka tema, koja se tiče svakog aspekta života djeteta. Djeca imaju pravo na opstanak i zaštitu i prava razviti svoj puni potencijal. Djeca imaju pravo i odgovornost pomoći izgraditi bolji svijet u partnerstvu s odraslima.
Zbog svega navedenog na sjednici Izvršnog odbora DND Opatija u mjesecu ožujku 2017. godine donijeli smo odluku o osnivanju i početku rada Info kutić o dječjim pravima i dječjem sudjelovanju DND Opatija.