Sudjelovanje vijećnika XI saziva DGV-a u radu 12. Foruma o pravima djeteta

56563166_2341100316171037_6698519471167897600_n

Od 2. do 3. travnja 2019. godine u Bruxellesu održao se 12. Europski forum o pravima djeteta “Where we are and where we want go” u organizaciji Europske komisije.

Konferencija je okupila predstavnike država članica EU-a (kao i država Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska i Zapadni Balkan), međunarodnih organizacija, NGO, pravobranitelje za djecu, praktičare, akademike i institucije EU  kao i agencije za promicanje dobrih praksa o pravima djeteta.

Posebno smo ponosni što je Društvo “Naša djeca” Opatija bilo pozvano da aktivno sudjeluje u ovom velikom i važnom događanju čija je pozadina ove godine bila 30. obljetnica usvajanja Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i 10. godišnjica stupanja na snagu Europske povelje o temeljnim pravima, koji čine temelj pravne stečevine EU-a o pravima djeteta.

Društvo “Naša Djeca” Opatija su predstavljala djeca, vijećnice XI saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije Lucija Brajković (13 godina), Petra Deranja (14 godina) te mentorica Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije i tajnica DND Opatija Sanja Škorić.

Ovogodišnja konferencija je bila prilika za razmatranje onoga što je do sada postignuto u EU-u s obzirom na prava djece, identificiranje prioritetnih područja za  zajednički budući rad na jačanju zaštite dječjih prava u Europskoj uniji u kojoj 18,69% populacije čine djeca (blizu 100 milijuna djece).

Uoči otvaranja 12. Foruma o pravima djeteta održan je radni sastanak u Europskoj komisiji pod predsjedanjem Věre Jourová Europske povjerenice za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova. Cilj sastanka bio je upoznavanje  članova EU komisije i povjerenice s aktivnostima djece u Hrvatskoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj na području aktivnog dječjeg sudjelovanja.

Na sastanku je vijećnica Petra Deranja predstavila rad Dječjeg gradskog vijeća Opatije.

Plenarna sjednica na visokoj razini, koja je započela netom nakon završenog sastanka, pomogla je u razmatranju današnje situacije zaštite dječjih prava u EU. Istaknuto je što je sve do danas postignuto te što se još može učiniti kako bismo više uvažavali dječja prava kako u Europi tako i u svijetu.

U plenarnom dijelu sjednice aktivno je sudjelovala vijećnica Lucija Brajković koja je uz dvije djevojke iz Nizozemske sudionicima plenarnog zasjedanja predstavila rezultate istraživanja “Europa kakvu djeca žele” što su ga zajedno proveli UNICEF i Eurochild organizacija u 23 države članica EU na uzorku od 13.679 djece i mladih.

Nakon uvodne sjednice uslijedile su  dvije panel diskusije čiji je cilj bio istaknuti nedostatke i izazove u različitim područjima u kojima su dječja prava ugrožena. Nekoliko praktičara, stručnjaka i akademika podijelilo je svoje mišljenje o tome na što se treba usredotočiti i što je prioritetno.

Po završetku plenarnog dijela uslijedile su tri paralelne radionice:

1) Zaštita djece u migracijama,

2) Dječja prava u digitalnom svijetu koji se stalno mijenja,

3) Sudjelovanje djece i mladih u političkom i demokratskom životu EU-a.

Prvog dana se na radionicama definiralo probleme i razumijevanje pitanja o kojima je riječ, a drugog su se dana sudionici osvrnuli na dobre prakse, rješenja i prijedloge za buduće djelovanje.

Svaki je dan, radionica započela s tri prezentacije koje su pomogle u inspiriranju sudionika na grupnu raspravu i rad.

Drugog dana je Petra Deranja sudionicima radionice  Sudjelovanje djece i mladih u političkom i demokratskom životu EU-a predstavila rad Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije te je objasnila načine na koje vijećnici i djeca grada Opatije sudjeluju u donošenju gradskog proračuna te na koji način vijećnici DGV-a raspisuju Natječaja za svoj mali proračun. Govorila je i o svom sudjelovanju u radu Vijeća za djecu.

Grad Opatija i rad Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije u nekoliko je navrata istaknuto kao svijetli primjer aktivnog uključivanja djece u život lokalne zajednice.

  1. Europski forum o pravima djeteta “Where we are and where we want go” doprinio je:
  • Poticanju zajedničkog razumijevanja postojećih međunarodnih pravnih okvira i onih EU, standarda i politika.
  • Slušanju glasova djece pogođene situacijama o kojima se raspravljalo te uključivanju mladih ljudi s izravnim iskustvom u rasprave vođene  na Forumu.
  • Razmjeni iskustva među dionicima te uvažavanju iskustva praktičara koji rade na terenu s ciljem boljeg informiranja politike i prakse.

Biti dio ove velike konferencije i imati priliku predstaviti svoj rad pred više od 300 sudionika iz cijele Europe velika je čast koja je pripala Društvu “Naša djeca” Opatija i našim malim vijećnicama koje su svoj grad i svoj zemlju predstavile za svaku pohvalu.

Tu naše sudjelovanje na međunarodnim događanjima kojima je cilj promicanje vrijednosti Konvencije UN-a o pravima djeteta ne završava.

Pred nama je put u Rumunjsku, početkom svibnja, gdje smo pozvani dati svoj prilog u nastajanju i  donošenju  “Bukureštanske deklaracije” čiji će cilj biti uspostaviti formalne mehanizme koji promiču sudjelovanje djece u procesima donošenja odluka u EU.