Izbori za XII saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije

1

Gradonačelnik Opatije raspisao je o izbore za XII saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije, koji će biti održani u četvrtak, 9. svibnja 2019. godine i to:

od 8,00 do 8,45 u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov u Opatiji

od 10,30 do11,00 sati u Osnovnoj školi Viktora Cara Emina u Lovranu.

U izborima za XII saziv Dječjeg gradskog vijeća imaju pravo sudjelovati svi učenici IV., V., VI. i VII. razreda OŠ Rikard Katalinić Jeretov, Opatija , kao i učenici istih razreda koji polaze OŠ Viktora Cara Emina u Lovranu, a imaju prebivalište na području Grada Opatije.

S ciljem promocije izbora i uključivanja što većeg broja učenika, Društvo “Naša djeca” Opatija Opatija izradilo je promotivni video.

Izbori za XII saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije održat će se u sklopu projekta „Igrom učimo o gradu“ financijski podržanog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.